Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Sau ba ngày (từ 11 đến 13 tháng 10 năm 2020) làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đại hội đã thành công tốt đẹp. Sau đây là toàn văn Thông báo nhanh kết quả Đại hội:
THÔNG BÁO NHANH 
Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 
lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
-----

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 45-CT/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam (số 62 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ), Đảng bộ tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.I. ĐẠI HỘI PHIÊN TRÙ BỊ 

Tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2020

Đại hội tiến hành phiên họp trù bị biểu quyết thông qua các nội dung: 

1. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Đoàn Chủ tịch, gồm 15 đồng chí: Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Võ Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Võ Xuân Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Chín, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ; Phan Thái Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đoàn Thư ký, gồm 3 đồng chí: Trần Nam Hưng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Phan Văn Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội, gồm 7 đồng chí: Trần Xuân Vinh, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Quang Khánh, Huỳnh Sông Thu, Trần Thị Kim Hoa, Cao Thanh Hải, Nguyễn Đức Tiến; do đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 làm Trưởng Ban.

2. Thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức; Thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; Quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng được ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phân Tổ đại biểu và thông báo địa điểm thảo luận Tổ; Phổ biến, quán triệt một số nội dung liên quan đến Đại hội phiên chính thức; Họp các Đoàn đại biểu để thảo luận góp ý văn kiện.

II. ĐẠI HỘI PHIÊN CHÍNH THỨC 

Diễn ra trong 2 ngày: Từ 7 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 10 năm 2020

Sau khi thực hiện Nghi lễ Đại hội: Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII tiến hành các nội dung theo chương trình đã được phiên Đại hội trù bị biểu quyết thông qua.

1. Đại biểu dự Đại hội

Đại hội triệu tập 348 đại biểu chính thức; có mặt 347 đại biểu (trong đó: 49 đại biểu đương nhiên được triệu tập, có mặt 48, vắng 01 có lý do; 299 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và đảng bộ cấp trên cơ sở, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết dự thay 2 đại biểu chính thức), đang sinh hoạt tại 1.145 tổ chức cơ sở đảng (392 đảng bộ cơ sở, 753 chi bộ cơ sở), thuộc 18 đảng bộ cấp huyện và 4 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. 
Về trình độ học vấn, có 347 đại biểu (tỷ lệ 100%) tốt nghiệp Trung học phổ thông. Về trình độ chuyên môn, có 10 đại biểu (tỷ lệ 2,88%) có trình độ Tiến sĩ; có 119 đại biểu (tỷ lệ 34,29%) có trình độ Thạc sĩ; có 218 đại biểu (tỷ lệ 62,82%) có trình độ Đại học. Về trình độ lý luận chính trị, có 31 đại biểu (tỷ lệ 8,93%) có trình độ Cử nhân; có 312 đại biểu (tỷ lệ 89,91%) có trình độ Cao cấp; có 03 đại biểu (tỷ lệ 0,86%) có trình độ Trung cấp; có 01 đại biểu (tỷ lệ 0,29%) có trình độ Sơ cấp.
Trong đó, đồng chí Phan Khắc Chưỡng, thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh, là đại biểu có tuổi đời cao nhất: 66 tuổi, cũng là đại biểu có tuổi đảng cao nhất: 42 tuổi; đồng chí Nguyễn Thành Phương, thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My, là đại biểu có tuổi đời thấp nhất: 30 tuổi; đồng chí Võ Thanh Cung, thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Kỳ có tuổi đảng thấp nhất: 4 tuổi.
Qua thẩm tra tư cách đại biểu có 347/347 (100%) đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội; trong đó, có 48 đại biểu đương nhiên, 299 đại biểu bầu. 
Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và chỉ đạo đại hội.
Tại phiên khai mạc, tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng anh em, tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa; những người con quê hương Quảng Nam; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI; đại diện các doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại tỉnh; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đã về dự đại hội và chung vui với Đảng bộ; các phóng viên báo chí Trung ương, địa phương đến dự, đưa tin về đại hội. Đặc biệt, có 347 đại biểu chính thức đại diện cho 69.111 đảng viên trong toàn tỉnh có mặt đông đủ tại đại hội. 

2. Diễn văn khai mạc Đại hội

Đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn Khai mạc đại hội. Diễn văn nhấn mạnh: 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi cả nước và tỉnh Quảng Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh Covid-19, đang nỗ lực triển khai thực hiện “mục tiêu kép” - phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. 
Một nhiệm kỳ nữa đã đi qua với nhiều dấu ấn tốt đẹp, thành quả đã đạt được là rất đáng trân trọng, tự hào. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, với tinh thần cách mạng tiến công, nhằm phục hồi mạnh mẽ kinh tế sau đại dịch Covid-19, cùng với nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đề nghị các đại biểu tham dự đại hội hãy phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh, tập trung hoàn thành tốt tất cả các nội dung, chương trình của đại hội, đáp ứng lòng mong mỏi, niềm tin mà cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh đã trao gửi cho các đồng chí.
Trước hết, đại hội phải tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI. Trên tinh thần khách quan, thẳng thắn, khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội có trách nhiệm sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tầm nhìn và khả năng tiếp cận, xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển; có khả năng quy tụ, tập hợp khối đoàn kết thống nhất để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, sự trân trọng của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Nam tham gia vào sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước. Bên cạnh đó, đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đủ về số lượng, cơ cấu và chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của đất nước, góp phần xứng đáng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Phát biểu chỉ đạo của Trung ương

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Trương Thị Mai đã nhận định: Quảng Nam là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, là vùng đất truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, anh dũng, là quê hương nhiều chiến sỹ cộng sản ưu tú làm rạng danh đất nước. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quảng Nam đã không ngại khó khăn, gian khổ, có nhiều hy sinh to lớn, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, đồng chí Trương Thị Mai đã định hướng những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để Đại hội nghiên cứu, thảo luận bổ sung vào Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả trong 5 năm đến. Nhất là tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá; phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân. 
Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu đại biểu dự đại hội: Cùng với việc thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, thông qua Chương trình hành động, Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại hội chúng ta còn phải thực hiện nhiệm vụ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí đề nghị đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tín nhiệm để bào vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn các đại biểu tiêu biểu thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của đại hội. Sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

4. Đại hội đã thông qua: (1) Tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. (2) Tóm tắt Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII; Thông qua tóm tắt báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII và tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ và bầu các chức danh Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội thực hiện lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua Nghị quyết Đại hội; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

6. Tham luận tại Đại hội

Để phân tích, làm rõ hơn Báo cáo chính trị, đại hội đã nghe các đơn vị trình bày báo cáo tham luận; gồm: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững (Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh); Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh); Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (Ban Tổ chức Tỉnh ủy); Nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ,đảng viên trong tình hình mới (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Giải pháp xây dựng thành phố Tam Kỳ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I theo hướng sinh thái, thông minh vào năm 2025 (Đảng bộ thành phố Tam Kỳ); Giải pháp xây dựng Điện Bàn thành trung tâm đô thị, phát triển mạnh mẽ về thương mại, dịch vụ, công nghiệp phía Bắc của tỉnh Quảng Nam (Đảng bộ thị xã Điện Bàn); Giải pháp đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục xây dựng các tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống (Đảng bộ Quân sự tỉnh); Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên trong tình hình mới (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam); Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Sở Giao thông vận tải); Xây dựng Công an xã chính quy trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (Công an tỉnh Quảng Nam); Một số nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” (Đảng bộ huyện Bắc Trà My); Đảng bộ huyện Duy Xuyên quyết tâm triển khai xây dựng huyện nông thôn mới (Đảng bộ huyện Duy Xuyên).

7. Kết quả bầu cử

7.1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quang Nam khóa XXII: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí, gồm (xếp tên thứ tự theo vần A, B, C..): (1) Trần Ánh, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hội An; (2) Nguyễn Tri Ấn, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành; (3) Phan Thái Bình, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; (4) Phan Văn Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (5) Thái Bình, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Bí thư Huyện ủy Nông Sơn; (6) Hồ Quang Bửu, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; (7) Võ Xuân Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; (8) Nguyễn Chín, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (9) Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025; (10) Huỳnh Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; (11) Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XXI; (12) Nguyễn Công Dũng,Tỉnh ủy viên khóa XXI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên; (13) Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, Giám đốc Công an tỉnh; (14) Phạm Văn Đốc, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước; (15) Nguyễn Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; (16) Cao Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; (17) Trần Thị Kim Hoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; (18) Nguyễn Thanh Hồng, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; (19) Lê Thanh Hưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My; (20) Trần Nam Hưng, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; (21) Lê Văn Hường, Bí thư Huyện ủy Nam Giang; (22) Nguyễn Quang Khánh, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; (23) Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (24) Đặng Hữu Lên, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn; (25) Đặng Quốc Lộc, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; (26) Trương Thị Lộc, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; (27) Bhling Mia, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang; (28) Mai Văn Mười, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh; (29) Lê Văn Nhi, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam; (30) Đặng Phong, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; (31) Dương Văn Phước, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; (32) Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ; (33) Nguyễn Văn Quang, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; (34) Phan Xuân Quang, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; (35) Đỗ Tài, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Giang; (36) Lê Thị Minh Tâm, Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; (37) Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; (38) Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; (39) Nguyễn Công Thanh, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc; (40) Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My; (41) Phạm Thị Thanh,  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Bí thư Tỉnh đoàn; (42) Lê Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; (43) Vũ Văn Thẩm, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh; (44) Nguyễn Bá Thông, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; (45) Đặng Thị Lệ Thủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; (46) Nguyễn Quang Thử, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh; (47) Nguyễn Đức Tiến, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; (48) Phạm Viết Tích, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; (49) Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; (50) Mai Văn Tư, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; (51) Trần Xuân Vinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; (52) Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn; (53) Phan Công Vỹ, Tỉnh ủy viên khóa XXI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình.

7.2. Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư khóa XXII: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, họp lúc 16 giờ 30 phút ngày 12/10/2020 tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Nam (số 26 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ) đã tiến hành bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII, gồm (xếp tên thứ tự theo vần A, B, C..): Phan Thái Bình, Võ Xuân Ca, Nguyễn Chín, Phan Việt Cường, Huỳnh Thị Thùy Dung, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Nam Hưng, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Hồng Quang, Trần Văn Tân, Lê Trí Thanh, Lê Trung Thành, Trần Xuân Vinh. 
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII; 
Các đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XXI và Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII.

7.3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII: tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, gồm (xếp tên thứ tự theo vần A, B, C..): Phan Thái Bình, Lê Ngọc Chiến, Cao Thanh Hải, Nguyễn Ích, Nguyễn Quang Khánh, Thái Thị Minh Phúc, Trần Minh Thái, Phan Thanh Thiên, Huỳnh Ngọc Tiên, Lê Ngọc Trầm, Nguyễn Văn Việt. Bầu đồng chí Phan Thái Bình làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

7.4. Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng: Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm (xếp tên thứ tự theo vần A, B, C..):  (1) Đại biểu đương nhiên: Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. (2) Đại biểu chính thức, 19 đồng chí; gồm: Trần Ánh, Nguyễn Tri Ấn, Võ Xuân Ca, Nguyễn Chín, Huỳnh Thị Thùy Dung, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Hồng, Trần Nam Hưng, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Minh Tâm, Trần Văn Tân, Lê Trí Thanh, Nguyễn Công Thanh, Phạm Thị Thanh, Lê Trung Thành, Trần Xuân Vinh. (3) Đại biểu dự khuyết, 02 đồng chí; gồm: Phạm Văn Đốc, Lê Thanh Hưng.

8. Tại đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những nội dung chủ yếu sau:

8.1. Về tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020, đại hội khẳng định:

Năm năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đã phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được nhiều kết quả tích cực. Quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực. Từ năm 2017, tỉnh đã tự chủ ngân sách và có đóng góp về Trung ương. Khu Kinh tế mở Chu Lai tiếp tục là điểm sáng, duy trì vai trò đầu tàu trong tăng trưởng, mà nổi bật là THACO Chu Lai - Trường Hải, với nhiều sản phẩm được xuất khẩu ra các nước trên thế giới, hướng đến hình thành Trung tâm cơ khí ô tô quốc gia. 
Dịch vụ - du lịch đang từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, cùng với phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa thế giới, các loại hình dịch vụ mới, dự án mới quy mô lớn, nhất là khu vực ven biển đã hình thành, tạo điểm nhấn như: Khu Nghỉ dưỡng Nam Hội An, Vinpearl Nam Hội An... Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm tới, nhiều tuyến giao thông động lực đã được xây dựng như: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Võ Chí Công (nối sân bay Chu Lai đến thành phố Đà Nẵng), trục đường Điện Biên Phủ, cầu Cẩm Kim... 
Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng mừng; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo không ngừng đổi mới. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được nâng cao. Đó là nền tảng hết sức quan trọng để Quảng Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.
Đạt được những thành quả to lớn trong nhiệm kỳ qua trước hết là quyết tâm phấn đấu, nỗ lực vươn lên không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ đầy trách nhiệm và hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể ở Trung ương; sự động viên, cổ vũ, hỗ trợ kịp thời của các địa phương bạn, nhất là thời điểm khó khăn trong đấu tranh với đại dịch Covid-19, trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai... 
Với ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đại hội đã thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá những yếu kém, khuyết điểm và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến yếu kém, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc cho nhiệm kỳ tới.

8.2. Về chủ đề của đại hội; mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025

a) Chủ đề đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030
b) Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
c) Các nhóm chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Đại hội đã thống nhất quyết nghị 25 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; gồm: 9 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, 9 nhóm chỉ tiêu về xã hội, 5 nhóm chỉ tiêu về môi trường và 2 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng; quốc phòng, an ninh. Cụ thể:
* Các nhóm chỉ tiêu về kinh tế
(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm từ 7,5 - 8%.
(2) GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 từ 110 - 113 triệu đồng.
(3) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 9% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 10%/năm, thu xuất nhập khẩu tăng bình quân 4%/năm).
(4) Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng từ 35,8 - 36%; dịch vụ từ 37,2 - 37,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp từ 17,5 - 17,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 9,5 - 9,3%. Đến năm 2030: Công nghiệp - xây dựng 35,5% (trong đó, công nghiệp 28,7%); dịch vụ 37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 19,3%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,1%.
(5) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 khoảng 37%; trong đó, phấn đấu xây dựng thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025, từng bước xây dựng đô thị sinh thái, thông minh và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 40%.
(6) Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa vào năm 2025 trên 99%.
(7) Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP đến năm 2025 trên 30%.
(8) Số lượt khách du lịch đến năm 2025 đạt khoảng 12 triệu lượt khách.
(9) Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa bình quân 10%/năm.
* Các nhóm chỉ tiêu về xã hội
(10) Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm còn 2,87% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội khoảng 1,83%) .
(11) Đến năm 2025, có 160 xã, chiếm 80% số xã đạt chuẩn NTM (trong đó, 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM 
kiểu mẫu); không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 09 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (trong đó, có 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu); phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM trước năm 2035.
(12) Thu nhập bình quân đầu người tính theo thu nhập thực tế đến năm 2025 từ 68 - 70 triệu đồng.
(13) Năng suất lao động xã hội bình quân từ 188 - 192 triệu đồng/lao động/năm.
(14) Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70 - 75%; trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; số lao động có việc làm tăng thêm 80.000 người. 
(15) Đến năm 2025, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 71 - 72%.
(16) Đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; có 12 bác sĩ/01 vạn dân; 43,6 giường bệnh/01 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 20%. 
(17) Đến năm 2025, có 70% trường mầm non, 95% trường tiểu học, 80% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
(18) Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh không còn nhà tạm bợ . 
* Các nhóm chỉ tiêu về môi trường 
(19) Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 61%.
(20) Đến năm 2025, tỷ lệ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 90%.
(21) Đến năm 2025, 100% các khu công nghiệp đang hoạt động và 50% cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 50% có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn về môi trường.
(22) Đến năm 2025, không phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong danh mục được khắc phục ô nhiễm và đưa ra khỏi danh mục.
(23) Đến năm 2025, 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị và 95% tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý; 95% chất thải rắn công nghiệp thông thường, 80% chất thải nguy hại, 100% chất thải rắn y tế được thu gom và xử lý.
* Các nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng; quốc phòng, an ninh
(24) Hằng năm, số đảng viên được kết nạp từ 1.500 đảng viên trở lên; số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. (25) Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về phòng, an ninh, trên 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.

8.3. Về 3 nhiệm vụ đột phá và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

a) Đại hội đã xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược: (1) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; (2) Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (3) Cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
b) Đại hội đã xác định 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
(1) Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh: Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân vận của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng.
(2) Đẩy mạnh 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
(3) Phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển của tỉnh; tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du, miền núi: Đối với vùng đồng bằng ven biển. Đối với khu vực trung du, miền núi. Tham gia liên kết với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, phấn đấu trở thành khu kinh tế động lực của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. 
(4) Cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - du lịch: Cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh. Phát triển dịch vụ - du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Phát triển công nghiệp bền vững theo chiều sâu. - Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. 
(5) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
(6) Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao mạnh mẽ khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông.
(7) Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Quảng Nam.
(8) Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững.
(9) Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.
(10) Bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
(11) Tăng cường công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp.
(12) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.
(13) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh giản biên chế và cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
(14) Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
*
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Quảng Nam: Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian đến, toàn Đảng bộ tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm phát triển Quảng Nam nhanh, bền vững; trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG NAM
Nguồn tin: Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
Người đăng: Đoàn Thị Hoài Nhi .Ngày đăng: 18/10/2020 .Lượt xem: 263 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bộ LĐ-TB&XH tập huấn về hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em trong tình hình thiên tai
Phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong phòng, chống đuối nước trẻ em
Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước
Trao giải cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật trẻ em"
Quân khu 5 đỡ đầu các cháu mồ côi do sạt lở đất tại Nam Trà My
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Nam năm 2020
Học sinh vùng sạt lở ở Phước Sơn: Chông chênh đường đến trường
Đưa chuyên gia địa chất đến Trà Leng (huyện Nam Trà My) hỗ trợ tìm 14 người đang mất tích
Nỗi đau của người ở lại!
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020
Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Phát động Cuộc thi ảnh "Việc tốt vì trẻ em"
Nghiên cứu tình hình xâm hại tình dục ở trẻ em và những yếu tố liên quan tại Quảng Nam
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII
Tăng cường hệ thống bảo vệ và chăm sóc thay thế cho trẻ em
Bảo vệ, chăm sóc trẻ em để trẻ em có thể phát triển toàn diện, khỏe mạnh, an toàn
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần quan tâm, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em
Khởi động Chiến dịch an toàn trên mạng cho trẻ em gái
CÔNG BỐ Báo cáo rà soát độc lập 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới
Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: KHOẢNG CÁCH CÒN XA
Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Sở, ngành thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em có HCĐB tại các cơ sở bảo trợ xã hội và các địa phương
Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên, tặng quà Tết Trung thu tại điểm trường vùng cao Tắk Pổ (Nam Trà My)
Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Điện Bàn
Thúc đẩy vai trò của nữ nghị sĩ trong việc bảo đảm việc làm và thu nhập của lao động nữ
Hệ thống văn bản pháp luật, chính sách từng bước được hoàn thiện theo hướng đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới
ĐÓN 29 HỌC SINH, SINH VIÊN VỀ TỪ ĐÀ NẴNG
HỎI-ĐÁP VỀ LUẬT TRẺ EM NĂM 2016
CÔNG BỐ BÁO CÁO ĐIỀU TRA QUỐC GIA VỀ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM NĂM 2019
Công bố Báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam năm 2019
Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
    
1   2  
    


    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video