Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực GDNN

Trong giai đoạn 2015-2020, công tác quản lý Nhà nước về dạy nghề/GDNN ở các cấp được củng cố và tăng cường. Đây là yếu tố quan trọng giúp GDNN ổn định và phát triển bền vững.

 

 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực GDNN - Ảnh 1.

Thí sinh Trương Thế Diệu HCB nghề phay CNC tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45

 

 

Giai đoạn 2015 - 2020, nhận diện và nắm bắt được thời cơ, thuận lợi; vượt qua được các thách thức, khó khăn, lĩnh vực GDNN đã có những bước nỗ lực, tiếp tục đổi mới và có bước phát triển quan trọng góp phần đạt được những thành tự nổi bật: tuyển mới hàng năm tăng và vượt kế hoạch đề ra góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến hết năm 2019 đạt khoảng 62%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp GDNN có việc làm và mức thu nhập ở mức cao (trên 80%, một số ngành, nghề đạt mức 100%);

Các điều kiện bảo đảm chất lượng GDNN được củng cố và tăng cường (tiếp tục xây dựng và ban hành các chuẩn trong GDNN; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn...); công tác thí điểm đào tạo chất lượng triển khai theo kế hoạch, hoàn thành thí điểm đào tạo chương trình chuyển giao từ Úc (100% học sinh tốt nghiệp có việc làm và có thu nhập ở mức khá và cao), tiếp tục triển khai thí điểm đào tạo chất lượng cao theo các bộ chương trình chuyển giao từ Đức và chuẩn bị các điều kiện để triển khai nhân rộng trong cả nước;

Công tác rà soát, sắp xếp và quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN được triển khai theo đúng lộ trình, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; hoàn thành thí điểm tự chủ tại 03 trường cao đẳng, đồng thời đã áp dụng cơ chế tại nhiều cơ sở GDNN có đủ điều kiện; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GDNN tiếp tục được mở rộng với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế. Những kết quả quan trọng này đã góp phần đưa chỉ số chất lượng đào tạo nghề nghiệp tăng 13 bậc (xếp thứ 102/141) tại báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI 4.0) năm 2019 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Giai đoạn 2016 - 2020, bộ máy quản lý nhà nước về GDNN được tổ chức và từng bước kiện toàn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực GDNN từ Trung ương đến các địa phương. Với cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước được phân định rõ ràng đã tạo ra được hệ thống thể chế đồng bộ tạo sự thống nhất, xuyên suốt công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm được giao trong quản lý nhà nước về GDNN.

Công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh đã được đẩy mạnh thông qua phối hợp chặt chẽ với khoảng trên 40 cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương, tổ chức các hội nghị, ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp... Trong giai đoạn 2016-2019, cả nước đã tuyển mới GDNN được 8,8 triệu người, gồm: 788 ngàn trình độ cao đẳng, 1,1 triệu trình độ trung cấp và 6,9 triệu trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Cả giai đoạn 2016-2020, ước cả nước tuyển sinh được khoảng 11 triệu người, gồm 2,4 triệu trình độ cao đẳng, trung cấp và 8,6 triệu trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng

Bên cạnh việc đổi mới và đẩy mạnh công tác tư vấn, tuyên truyền thì các quy định về đào tạo liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân, quy định về liên kết đào tạo với doanh nghiệp (doanh nghiệp có thể đảm nhận đến 40% chương trình đào tạo) đã được ban hành góp phần tạo điều kiện cho mọi học sinh, sinh viên có cơ hội học tiếp lên các trình độ cao hơn và sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo thiết thực hơn.

Các điều kiện bảo đảm chất lượng tiếp tục được đổi mới và tăng cường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GDNN. Trong giai đoạn 2016-2019, Tổng cục đã tham mưu, trình Bộ ký quyết định ban hành chuẩn đầu ra cho 210 ngành, nghề để các trường làm căn cứ xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo. Ngoài ra, đã xây dựng, ban hành chương trình, giáo trình 6 môn học chung; tổ chức xây dựng 12 bộ chương trình tiếng Anh chuyên ngành cho nhóm nghề cấp độ quốc tế.

Nhằm nâng cao chất lượng GDNN tiếp cận với chuẩn chất lượng của khu vực ASEAN và thế giới, Tổng cục báo cáo Bộ đã hoàn thành việc chuyển giao 34 bộ chương trình đào tạo cho 34 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (12 bộ chương trình từ Úc và 22 bộ chương trình từ CHLB Đức) và đang tiến hành đào tạo thí điểm cho khoảng 2000 sinh viên trình độ cao đẳng, sinh viên tốt nghiệp được cấp 02 bằng (bằng cao đẳng của Việt Nam và bằng của Úc hoặc Đức).

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tiếp tục được đào tạo và bồi dưỡng ở trong và ngoài nước để đạt chuẩn theo quy định. Số lượng nhà giáo ở các trình độ qua các năm đều tăng lên và tăng mạnh nhất vào năm 2017 do sự sáp nhập của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp vào hệ thống GDNN. Tính đến năm 2018, tổng số nhà giáo tại các cơ sở GDNN là 86.910 người, trong đó: nhà giáo trong các cơ sở GDNN công lập là 58.795 người (chiếm tỷ lệ 67,6%), trong đó nhà giáo có trình độ trên đại học là 27.550 chiếm 31,7%, cơ bản đáp ứng mục tiêu phát triển đội ngũ nhà giáo GDNN đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

Nguồn tin: Wesite Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Người đăng: Trần Đình Quế .Ngày đăng: 15/05/2020 .Lượt xem: 284 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chương trình Livestream tư vấn tuyển sinh năm 2020
Họp giao ban về công tác tuyển sinh
Cần gì để thành công khi chọn trường nghề?
Giáo dục nghề nghiệp: Chọn nghề phù hợp để sớm thành công
Hợp tác với tổ chức KOICA, Hàn quốc đào tạo kỹ năng cho người yếu thế
Hút vốn đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp - cách nào?
Tương lai nghề nghiệp: Đại học không phải con đường duy nhất
Phát triển kỹ năng từ chính sách giáo dục nghề nghiệp
Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kỹ năng – một trụ cột trung tâm trong xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH tầm quốc gia
Thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020
Đẩy mạnh đào tạo nghề trực tuyến khi Covid-19 bùng phát trở lại
Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy GDNN phát triển
Nghề nào tuyển nhiều trong năm 2021?
Chỉ khuyến khích trên giấy, doanh nghiệp sẽ không tha thiết
“Muốn hấp dẫn doanh nghiệp, nhà trường phải tự đổi mới chính mình”
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ đề xuất, tham mưu với Chính phủ dành 3.000 – 5.000 tỷ đồng để đào tạo lại lực lượng lao động
Thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa, khóa II (2020-2021)
Đẩy mạnh công tác chuyên môn và tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp
"Nhập học trước khi nhập trường"
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020 (lần 2)
Thông báo học sinh, sinh viên, học viên GDNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi học trở lại
Hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho HSSV, sinh viên, học viên đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học
Đào tạo trực tuyến không chỉ là giải pháp tạm thời
Hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn đăng ký đào tạo trực tuyến môn học chung Tin học, Ngoại ngữ
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tnghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các cấp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên Trang thông tin tra cứu văn bằng
Đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo trực tuyến thời kỳ dịch bệnh COVID-19
Đề xuất miễn, giảm học phí cho sinh viên trường nghề bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi Viết “Tôi chọn nghề”, Cuộc thi Video Clip “Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành – vững khởi nghiệp, sáng tương lai” và Cuộc vận động sáng tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp với chủ đề “Tương lai tươi sáng cùng Giáo dục nghề nghiệp”
“Chọn nghề” – Cần một sự lựa chọn sáng suốt
Tổng cục GDNN hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo
Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 8 tại Bình Định
    
1   2