Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 (Tháng hành động diễn ra từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020) trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp:

1. Không tổ chức Lễ mít tinh, các hội nghị, hội thảo tập trung đông người tại doanh nghiệp.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên hệ thống phát thanh, thông tin của doanh nghiệp, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở, nhà xưởng doanh nghiệp (nội dung tuyên truyền đề nghị Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tải Công văn và biểu mẫu tại đây); thăm hỏi, động viên các gia đình người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Trong thời gian diễn ra Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tiếp tục chú trọng nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc:

- Tiến hành rà soát, kiện toàn, thành lập bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp theo quy định; rà soát, bổ sung, xây dựng các nội quy, quy trình làm việc đảm bảo an toàn tại nơi đặt máy, thiết bị, nhà xưởng sản xuất; thực hiện việc tự kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp gồm: Tự đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,

kịp thời phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ, đồng thời xây dựng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục các sự cố…

- Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp theo đúng quy định; thực hiện việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tùy theo từng vị trí làm việc của người lao động, lập sổ theo dõi việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân; thực hiện chế bộ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; đo kiểm môi trường lao động tại nơi làm việc.

- Thực hiện kiểm định, khai báo máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có các vấn đề cần hướng dẫn đề nghị liên hệ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam (qua Phòng Lao động – Việc làm, số điện thoại: 0235.3831090)
Nguồn tin: Phòng Lao động - Việc làm
Người đăng: Nguyễn Văn Tuấn .Ngày đăng: 24/04/2020 .Lượt xem: 110 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo Chương trình học bổng toàn phần tại Nhật Bản
Thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa, khóa II (2020-2021)
Góp ý dự thảo Nghị định quy định về danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công
Hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
Hàn Quốc gia hạn lưu trú 50 ngày cho lao động Việt Nam do dịch bệnh Covid-19
Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Lao động tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng
Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc nước ngoài phải có vốn pháp định 5 tỷ đồng trở lên
Tiếp tục thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước
Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát, báo cáo ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình lao động, việc làm
Hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn tra cứu thông tin doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên website của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Hàn Quốc: Từ 11/3 áp dụng chính sách khai báo Online đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước
    
1   2