Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt cao điểm
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt cao điểm

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 2700-CV/TU ngày 26/3/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/3/2020 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam;

Trong thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã tập trung chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp; các đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của ngành (Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, Cơ sở cai nghiện ma túy, các cơ sở bảo trợ xã hội, các Trường Trung cấp nghề…) để triển khai kịp thời, nghiêm túc nội dung chỉ  đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt cao điểm.

Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam ban hành; đồng thời,  ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ công tác của Ngành gắn với đảm bảo quy định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 01/4/2020; theo đó:

- Ngày 01/4/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 1785/UBND-KGVX thống nhất chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh gộp cả 02 tháng (tháng 4 và 5/2020); nhân viên bưu điện (đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19) sẽ thực hiện chi trả tận nhà cho đối tượng; thời điểm chi trả từ ngày 16/4/2020 đến ngày 20/5/2020;

- Từ ngày 01/4/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp qua bưu điện;

- Hướng dẫn doanh nghiệp tạm ngừng đóng Bảo hiểm xã hội vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;

- Phối hợp với Công an và các đơn vị liên quan tại địa phương tạm dừng việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào Cơ sở xã hội; tạm dừng tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện, người cai nghiện ma túy bắt buộc vào Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam; tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên để bảo đảm việc “cách ly xã hội”, “cách ly y tế”;

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh hoặc nộp, nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; đề xuất UBND tỉnh danh mục 07 thủ tục hành chính cấp thiết của Sở vẫn tiếp nhận, xử lý tại Trung tâm Hành chính công tỉnh từ ngày 01/4/2020 và danh mục hồ sơ tạm thời dừng tiếp nhận cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh nhằm hạn chế việc đi lại, tập trung đông người tại các nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Sở cũng hướng dẫn, phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung rà soát, thống kê tình hình người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để có kế hoạch tham mưu, triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh (như: rà soát người lao động làm việc không giao kết hợp đồng lao động; lao động, việc làm trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình bị thiếu lương thực trong thời gian cách ly xã hội…).

           Trong bối cảnh cần tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhất là trên các lĩnh vực công tác trọng tâm nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao; như là: Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách của Nhà nước hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (gắn với việc thanh tra, kiểm tra, xử lý những hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý giáo dục nghề nghiệp; thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng; chú trọng thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo nhằm đạt chỉ tiêu giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp thường xuyên, đột xuất đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách liên quan trên các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Ngành...
Nguồn tin: Phòng Hành chính tổng hợp
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 11/04/2020 .Lượt xem: 351 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND TỈNH QUẢNG NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTg VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
Các tin cũ hơn:
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính