Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 03/4/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt cao điểm.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ trưởng về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

 - Bố trí cho công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mới đến công sở nhưng tối đa không quá 30% số công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp khối đào tạo và nghiên cứu khoa học bố trí 100% viên chức, người lao động làm việc tại nhà.

          - Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

 - Tổ chức các cuộc họp, đào tạo trực tuyến phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Tạm dừng các hoạt động trực tiếp tập trung đông người.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng, chống, ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19 và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống nhân dân; phát động mạng lưới xã hội hỗ trợ, quan tâm bảo đảm an toàn cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế (hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ có thai,…) để phòng, chống dịch COVID-19.

          Bộ trưởng đã chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với một số lĩnh vực chuyên môn, như: Tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30/4/2020; tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm trực tuyến để kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra các cuộc đình công trong thời gian có dịch COVID-19; tăng cường hướng dẫn các địa phương quản lý, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, Làng trẻ em SOS, cơ sở cai nghiện ma túy, bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng; tạm dừng việc trực tiếp đến thăm, tặng quà tại các cơ sở đến hết ngày 15/4/2020; đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ quan, đơn vị được bố trí làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, cần chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, bảo đảm an toàn, tránh lây nhiễm đối với công chức, viên chức, người lao động và những người có liên quan tại cơ sở; tạm dừng các cuộc thanh tra của Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động và các cuộc thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố đến hết ngày 30/4/2020 (trừ những trường hợp phải tiến hành thanh tra đột xuất khi có vi phạm); áp dụng hình thức tự kiểm tra trực tuyến đối với các lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động…

Bộ trưởng yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng “Đúng - đủ - kịp thời”; căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được cơ quan có thẩm quyền giao để chủ động đề nghị Kho bạc Nhà nước bố trí kinh phí chi trả trợ cấp, gộp trước 02 tháng trợ cấp hàng tháng trong một lần chi trả; có biện pháp hỗ trợ lương thực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hộ gia đình khó khăn không đủ lương thực trong thời gian cách ly xã hội; giao Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện...); phối hợp với Công an và các ngành liên quan tại địa phương tạm dừng việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội; tạm dừng tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện, người cai nghiện ma túy bắt buộc vào các cơ sở cai nghiện ma túy; hạn chế việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên để bảo đảm việc “cách ly xã hội”, “cách ly y tế”…

Nguồn tin: Phòng Hành chính tổng hợp
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 08/04/2020 .Lượt xem: 304 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND TỈNH QUẢNG NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTg VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt cao điểm
Các tin cũ hơn:
Nội dung thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính