Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hiện nay dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị giảm nguồn cung nguyên phụ liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm nguồn khách du lịch, lưu trú…, người lao động phải giảm giờ làm hoặc tạm ngừng làm việc. Để hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020 về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam căn cứ chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn doanh nghiệp như sau:

1. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc):

Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

- Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

- Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra.

2. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

- Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

- Hết thời hạn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

3.  Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc, xác định giá trị tài sản bị thiệt hại được quy định như sau:

- Thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác định; tỷ lệ số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc được tính so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh.

- Thẩm quyền xác định giá trị tài sản bị thiệt hại đối với doanh nghiệp do Sở Tài chính xác định; giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại.

- Người sử dụng lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm 1, điểm 2 Công văn này làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị, danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định hoặc làm văn bản đề nghị kèm theo Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại và biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do dịch bệnh gửi Sở Tài chính tỉnh thẩm định (theo quy định tại Điều 28 Thông tư  số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của người sử dụng lao động, các cơ quan nêu trên có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn bản trả lời người sử dụng lao động.

- Khi có văn bản xác nhận của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, người sử dụng lao động có văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, kèm theo văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại của Sở Tài chính gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị./.
Nguồn tin: Phòng Lao động - Việc làm
Người đăng: Lê Na Ly .Ngày đăng: 25/03/2020 .Lượt xem: 639 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đăng ký làm thời vụ đối với lao động EPS hết hạn hợp đồng
Nâng cao năng suất lao động-Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế: Bài 1: Thực trạng năng suất lao động tại Việt Nam
Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT VIỆC ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NGIỄM DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
Kịch bản nào cho thị trường lao động năm 2021?
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm áp dụng từ 01/3/2021
Nhật Bản: Quy định nộp giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19 trong vòng 72 giờ khi nhập cảnh vào Nhật Bản
Tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Xây dựng 2 kịch bản về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh dịch bệnh
Thứ trưởng Lê Văn Thanh: “Đồng Nai nên tập trung phát triển thị trường lao động và đào tạo nghề"
Thứ trưởng Lê Văn Thanh: “Bà Rịa - Vũng Tàu nên xây dựng cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động”
Thứ trưởng Lê Văn Thanh "TP.HCM phải đi đầu về phát triển thị trường lao động"
Nhu cầu điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản rất lớn
Quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Tổ chức phiên giới thiệu việc làm trực tuyến về Chương trình tuyển chọn, đào tạo và đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Quy định mới xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các giải pháp ứng phó dịch bệnh Covid-19
Dịch COVID-19: VCCI đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó dịch bệnh
Thông báo Hướng dẫn người lao động tải, cài đặt và sử dụng Ứng dụng kết nối người lao động đi làm việc ở nước ngoài (App)
Không truy cứu lao động bất hợp pháp khi khám Covid-19 ở Hàn Quốc
THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH HỘ LÝ ĐI THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN KHÓA I - NĂM 2020
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Hình thành thị trường lao động lành mạnh, đồng bộ và hiện đại
Cần giải pháp hoàn thiện thị trường lao động đồng bộ và hiện đại
147.387 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2019
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động
Công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng xử lý tội phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
Vì sao năng suất lao động Việt Nam chưa 'bằng chị, bằng em'?
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video