Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi Viết “Tôi chọn nghề”, Cuộc thi Video Clip “Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành – vững khởi nghiệp, sáng tương lai” và Cuộc vận động sáng tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp với chủ đề “Tương lai tươi sáng cùng Giáo dục nghề nghiệp”

Ngày 18/3/2020, Tổng cục Giáo dục ngghề nghiệp đã ban hành các văn bản số 99/QĐ-BTC, 100/QĐ-BTC và 101/QĐ-BTC về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi viết “Tôi chọn nghề”, Cuộc thi Video Clip “Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành – vững khởi nghiệp, sáng tương lai” và Cuộc vận động sáng tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp với chủ đề “Tương lai tương sáng cùng Giáo dục nghề nghiệp”. Theo đó thời gian tổ chức các cuộc thi, cuộc vận động được điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi Viết “Tôi chọn nghề” lần II tại Điều 1 Quyết định số 61/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Viết “Tôi chọn nghề” lần II như sau:

Thời gian nhận bài thi: Sau khi phát động đến 24h00 ngày 30/6/2020 (tính theo dấu bưu điện nếu bài thi gửi qua đường bưu điện).

2. Điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi Video Clip “Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai” tại Điều 1 Quyết định số 60/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Video Clip “Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành – vững khởi nghiệp, sáng tương lai” như sau:

- Thời gian nhận sản phẩm dự thi: Sau khi phát động đến 24h00 ngày 30/6/2020 (tính theo dấu bưu điện nếu bài thi gửi qua đường bưu điện).

- Thời gian bắt đầu đăng bình chọn trực tuyến: từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 15/7/2020.

- Thời gian bình chọn trực tuyến: kể từ khi sản phẩm được  đăng tải trên Fanpage đến 14h00 ngày 31/7/2020.

3. Điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp với chủ đề “Tương lai tươi sáng cùng Giáo dục nghề nghiệp”tại Khoản 6 của Thể lệ được ban hành theo Quyết định số 1690/QĐ-BTC ngày 30/12/2019 của Trưởng Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp với chủ đề “Tương lai tươi sáng cùng Giáo dục nghề nghiệp”như sau:

Thời gian nhận sản phẩm: Sau khi phát động đến 24h00 ngày 30/6/2020 (tính theo dấu bưu điện nếu sản phẩm gửi qua đường bưu điện).


Nguồn tin: Phòng Dạy nghề
Người đăng: Trần Đình Quế .Ngày đăng: 20/03/2020 .Lượt xem: 130 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Xây dựng văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Úc về giáo dục nghề nghiệp
Đẩy mạnh triển khai VQF, AQRF trong giáo dục nghề nghiệp góp phần dịch chuyển lao động trong Cộng đồng ASEAN.
Ngân sách cho trường nghề: Tiến tới phân bổ theo chất lượng đào tạo
Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Ngân sách nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí cho giáo dục nghề nghiệp
Tiếp tục giảng dạy, học tập trực tuyến trong các cơ sở GDNN
Chính thức lùi kế hoạch tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN năm 2020 sang tháng 4/2021
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực GDNN
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ đề xuất, tham mưu với Chính phủ dành 3.000 – 5.000 tỷ đồng để đào tạo lại lực lượng lao động
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
“Chọn nghề” – Cần một sự lựa chọn sáng suốt
Tổng cục GDNN hướng dẫn ứng dụng CNTT trong tổ chức đào tạo
Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 8 tại Bình Định
Sẽ tuyên dương học viên xuất sắc của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Lùi thời gian tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia vì dịch COVID-19
Triển khai kế hoạch và phương hướng hoạt động Hội đồng kỹ năng nghề lĩnh vực Nông nghiệp.
Tổng kết đào tạo thí điểm 12 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc
Hoạt động của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp hướng nhiều tới cơ sở
Quy định chế độ làm việc; chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
10 dấu ấn nổi bật về giáo dục nghề nghiệp năm 2019
    
1   2