Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

        Thực hiện Công văn số 3724/UBND-KGVX ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó, giao cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương nhiên cứu, triển khai công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 1550/LĐTBXH-KHTC ngày 23/4/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;  

          Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Quảng Quảng Nam đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tải dự thảo Quyết định tại đây.
           Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kính đề nghị các đơn vị, địa phương, lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở góp ý nội dung dự thảo Quy chế. Nội dung góp ý gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trước ngày 28/3/2020( gửi file mềm qua địa chỉ Email:phuctt.tk85@gmail.com) để Sở tổng hợp, hoàn thiện Quy chế trình UBND tỉnh ban hành.
Nguồn tin: Phòng Kế hoạch tài chính
Người đăng: Nguyễn Đông .Ngày đăng: 10/03/2020 .Lượt xem: 118 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Viêt Nam anh hùng”
Khởi công xây dựng Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh Hoá hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam • Thông báo
  V/v xuất bản phẩm “Du lịch Tam Kỳ” không được phép lưu hành trong và ngoài tỉnh Quảng Nam
 • Kế hoạch UBND tỉnh
  Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Quyết định UBND tỉnh
  Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 • Quyết định UBND tỉnh
  Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam