Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

        Thực hiện Công văn số 3724/UBND-KGVX ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó, giao cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương nhiên cứu, triển khai công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 1550/LĐTBXH-KHTC ngày 23/4/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;  

          Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Quảng Quảng Nam đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tải dự thảo Quyết định tại đây.
           Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kính đề nghị các đơn vị, địa phương, lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở góp ý nội dung dự thảo Quy chế. Nội dung góp ý gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trước ngày 28/3/2020( gửi file mềm qua địa chỉ Email:phuctt.tk85@gmail.com) để Sở tổng hợp, hoàn thiện Quy chế trình UBND tỉnh ban hành.
Nguồn tin: Phòng Kế hoạch tài chính
Người đăng: Nguyễn Đông .Ngày đăng: 10/03/2020 .Lượt xem: 997 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hình ảnh một số hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Viêt Nam anh hùng”
Khởi công xây dựng Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh Hoá hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam