Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐIỀU TRỊ, CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐIỀU TRỊ, CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN

Hiện nay cũng như nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, số người nghiện ma túy của tỉnh Quảng Nam tăng khá nhanh, theo thống kê báo cáo đến cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 2.826 người sử dụng trái phép chất ma túy (2.329 người đã có hồ sơ quản lý); có 653 người đã được quản lý, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (trong đó: 431 người dùng thuốc thay thế Methadone cho người nghiện ma túy nhóm Opiats như thuốc phiện, cần sa, heroin; 222 người dùng ma túy tổng hợp đang tự cai thô); tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam thường xuyên trong tình trạng quá tải (có khoảng 150 – 165 người), chủ yếu là đối tượng cai nguyện bắt buộc... Với sự chủ động, tích cực của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng với sở, ban ngành liên quan đã tham mưu, trình Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định trong công tác đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất của Cơ sở cai nghiện ma túy, dự kiến đến cuối năm 2021 mở rộng khả năng tiếp nhận lên đến 300 người.

Thực tế cho thấy, nhu cầu điều trị của người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh là rất đáng quan tâm, trong khi công tác tổ chức, hỗ trợ điều trị chưa đáp ứng so yêu cầu, người nghiện trên địa bàn được đưa vào Cơ sở cai nghiện chủ yếu bằng hình thức bắt buộc, có tâm lý ức chế, hiệu quả mang lại thấp; cai nghiện tự nguyện với hình thức tự giác, mang lại hiệu quả cao hơn, nhiều người nghiện hoặc gia đình người nghiện đang có nhu cầu nhưng chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất cũng như chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ. Thực hiện Thông tư số 124/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 quy định một số nội dung, mức hỗ trợ và đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 198/QD-UBND ngày 17/01/2020 để triển khai thực hiện. Theo đó: Người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: tiền ăn hằng tháng; tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hỗ trợ về chỗ ở. Người cai nguyện tự nguyện được nhà nước bảo đảm 100% các khoản chi xác định tình trạng nghiện; tiền cắt cơn giải độc và điều trị nhiễm trùng cơ hội (nếu có) theo quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ Tài chính.

Lễ ra mắt "Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy" tại TP Hội An

 Đối tượng cai nghiện tự nguyện thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình chính sách (theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng), người chưa thành niên, người nhiễm HIV/AIDS, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% các khoản đóng góp trong thời gian cai nghiện.

Trên cơ sở các văn bản pháp luật của Trung ương và nghị quyết, quyết định của HĐND&UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp; công tác cai nghiện tự nguyện vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập; nhất là người trực tiếp theo dõi thực hiện ở cấp cơ sở; mới có 55/167 xã phường, thị trấn có người nghiện thành lập tổ công tác nên chưa có sự phối hợp hiệu quả từ việc lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; điều kiện trang thiết bị và nhân lực y tế xã chưa đủ điều kiện để làm công tác xác định tình trạng nghiện, tổ chức cắt cơn, giải độc nên công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hiệu quả không cao… Do đó, để cai nghiện tự nguyện thành công cần phải quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

- Cần có sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; những cơ chế, chính sách tỉnh đã ban hành theo tinh thần Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của HĐND tinh vừa ban hành. Đồng thời, tổ chức nhiều mô hình truyền thông – tư vấn để làm tốt công tác dự phòng nghiện; nếu gia đình có người nghiện phải tự giác khai báo và phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thể địa phương để được tư vấn cai nghiện sớm thì hiệu quả cao hơn. Địa phương nên nghiên cứu đầu tư xây dựng các điểm tư vấn điều trị nghiện hoặc mô hình tư vấn đường dây nóng; mô hình lắp dựng pano, cấp phát tờ rơi; mô hình tập huấn và liên kết với các đội xã hội tình nguyện xã, phường; mô hình truyền thông trên mạng xã hội… giúp cộng đồng nắm vững thông tin, từ đó chủ động phòng tránh.

- Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có tại địa phương; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện. Tổ chức nghiên cứu, sản xuất các bài thuốc và phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy an toàn, hiệu quả, đặc biệt là điều trị các rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp. Nhân rộng sử dụng các bài thuốc đông y do Việt Nam sản xuất như Cedemex, Heantos, Bông Sen...

- Ngành y tế cần nghiên cứu sửa đổi, ban hành văn bản hướng dẫn xác định tình trạng nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất các bài thuốc và phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy an toàn, hiệu quả, đặc biệt là điều trị các rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp. Đồng thời, tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế  cơ sở về chẩn đoán và điều trị nghiện ma túy để hỗ trợ thực hiện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng...

- Thực tế ở một số Cơ sở cai nghiện trong cả nước cho thấy: để thực hiện thành công mô hình điều trị, cai nghiện tự nguyện trong cơ sở cai nghiện ma túy công lập, thì điều “cốt tử” là phải làm thay đổi quan điểm về cai nghiện, biến hoạt động quản lý cai nghiện thành nơi cung cấp dịch vụ; xây dựng đội ngũ chuyên môn thạo việc; thường xuyên lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng, chấp nhận phản biện để điều chỉnh giải pháp…  Vì vậy, Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam phải xây dựng phương án chuyển đổi từ cơ sở cai nghiện bắt buộc sang cơ sở đa chức năng; chuyển đổi triệt để từ biện pháp cai nghiện bắt buộc sang cai nghiện tự nguyện là chủ yếu, từ mô hình cai nghiện tập trung chuyển mạnh sang mô hình cung cấp dịch vụ, trọng tâm là đáp ứng nhu cầu chính đáng của gia đình và bản thân người nghiện. Chất lượng dịch vụ phải tốt, thì mới tạo được lòng tin, có lòng tin thì khách hàng (người đặt hàng) mới đến.

- Trong thời gian cai nghiện, người nghiện luôn được quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ về cắt cơn giải độc, được nghe tuyên truyền phổ biến những văn bản pháp luật để nâng cao kiến thức kỹ năng sống đúng theo chuẩn mực đạo đức, nhận biết những sai phạm khi sử dụng ma túy trái phép dẫn đến suy giảm thể lực, vi phạm pháp luật; được tham gia các lớp học nghề, lao động sản xuất theo quy định để nâng cao kiến thức về trị liệu phục hồi sức khỏe, sau khi hết thời gian cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, người nghiện có thể tham gia lao động sản xuất, có cuộc sống tốt hơn, nhất là hạn chế đến mức thấp nhất tái nghiện ma túy.

- Người nghiện ma túy, học viên cai nghiện được thực hiện đầy đủ đúng quy định về thủ tục, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện ma túy, bàn giao học viên về địa phương tái hòa nhập cộng đồng đúng theo quy định. Người nghiện ma túy khi được địa phương lập hồ đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy không chỉ được bàn giao hồ sơ mà còn bàn giao cả thông tin về nhân cách, cuộc sống của bản thân và gia đình để cơ sở cai nghiện ma túy có biện pháp giúp đỡ, điều trị cai nghiện, giáo dục phù hợp; ngược lại, khi hết thời gian điều trị cai nghiện, học viên được bàn giao không chỉ có hồ sơ mà còn được bàn giao cả những ưu điểm, hạn chế, nghề được đào tạo để Chủ tịch UBND xã thực hiện quản lý giúp đỡ sau cai tại địa phương.    

Nếu có sự vào cuộc đồng bộ của các Sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương; sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương và tỉnh đã ban hành sẽ khuyến khích người nghiện ma túy đi cai nghiện, tăng thêm ý chí và nghị lực để cai nghiện thành công./.
Nguồn tin: Lãnh đạo Sở
Người đăng: Lưu Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở .Ngày đăng: 26/02/2020 .Lượt xem: 1000 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với một số xã, phường thị trấn về công tác xây dựng mô hình, tổ chức các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện và phòng, chống tệ nạn xã hội.
Ra mắt mô hình “Dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện” tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành
Hội nghị tập huấn “Kỹ năng tiếp cận, hỗ trợ, can thiệp tâm lý đối với nạn nhân bị mua bán” năm 2020
Phát sóng chương trình Toạ đàm “Phòng, chống ma tuý trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội năm 2020”
Hỗ trợ 05 xã, phường, thị trấn tuyên truyền về “Tác hại của ma tuý đối với con người”, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý, ngày Quốc tế và toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6.
Tổ chức chương trình “Toạ đàm về công tác phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên năm 2020”
Định hướng tinh thần- phương pháp khoa học, hữu ích cho người nghiện ma túy
Ra mắt mô hình “Điều trị cắt cơn, giải độc tại cộng đồng” tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.
Các tin cũ hơn:
Họp Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam.
Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy và tập huấn chuyên môn điều trị nghiện ma túy tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.
Hội nghị tập huấn “Phòng chống tệ nạn xã hội và hướng dẫn, triển khai việc thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng” tại TP Tam Kỳ.
Ra mắt Mô hình “Giáo dục cộng đồng về phòng, chống ma túy” tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn.
Hội nghị tập huấn “Công tác quản lý trường hợp đối với người bán dâm” năm 2019
Hội nghị tập huấn “Tư vấn điều trị nghiện ma tuý tổng hợp” năm 2019
Tuyên truyền “Phòng, chống tệ nạn xã hội” tại thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên
Tổ chức tuyên truyền “Phòng, chống ma túy” tại một số xã trên địa bàn tỉnh
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video