Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Cần giải pháp hoàn thiện thị trường lao động đồng bộ và hiện đại

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đã nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Cục Việc làm tổ chức ngày 08/01/2020.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên cho biết, năm 2019, Cục Việc làm đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Về chỉ tiêu giải quyết việc làm: Ước thực hiện cả năm tạo việc làm khoảng 1,65 triệu người, đạt 103,2% kế hoạch, trong đó: Tạo việc làm trong nước khoảng 1.508.000 người, đạt 101,9% kế hoạch.

Về chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ thất nghiệp:Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị ước 3,12% (đạt 100% kế hoạch). Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 61 - 62%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ khoảng 24% (đạt kế hoạch).

Về chính sách việc làm: Cục đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp kết quả thực hiện dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến thời điểm 30/9/2019, thông qua nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, đã hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho 69.387 lao động, trong đó: 40.726 lao động nữ, 5.347 lao động là người khuyết tật và 4.213 lao động là người dân tộc thiểu số. Ước năm 2019, thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 90.000 lao động.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đánh giá cao những thành tích Cục Việc làm đã đạt được trong năm 2019

Về thị trường lao động, Cục đã tập trung các hoạt động nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường lao động; đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm; theo dõi các chỉ tiêu về thị trường lao động như: Tổ chức hoạt động điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019 với số lượng 12.000 doanh nghiệp, 4.200 người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất của 32 tỉnh, thành phố nhằm thu thập thông tin và đánh giá về thực trạng sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp làm cơ sở phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về lao động - việc làm.

Tổ chức cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động: Hướng dẫn các tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin; tổ chức các đoàn hướng dẫn triển khai tại các tỉnh/thành phố; Năm 2019, hầu hết các tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác thu thập thông tin và đang triển khai nhập tin vào phần mềm.

Hướng dẫn trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, thường xuyên. Ước năm 2019, các trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức được 1.223 phiên giao dịch việc làm. Số lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại trung tâm là 2.988.030 lượt người, số lao động nhận được việc làm do trung tâm giới thiệu và cung ứng là 1.001.785 lượt người (chiếm 33,53% số người được tư vấn, giới thiệu việc làm).

Triển khai thực hiện các hoạt động phân tích, dự báo thị trường lao động như: Xây dựng đề án Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 và Đề án dự báo cung - cầu lao động. Xây dựng sổ tay hướng dẫn sử dụng và thu thập bộ chỉ số phát triển thị trường lao động. Xây dựng các báo cáo về thị trường lao động Việt Nam.

Lãnh đạo các đơn vị trong Bộ phát biểu tại Hội nghị.

Về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Năm 2019, tổng số người nộp hồ sơ trên cả nước là 829.204 người, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018; 812.866 người có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018; số người được hỗ trợ học nghề là 41.856 người, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2018 và số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.605.361 tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Về công tác quản lý lao động: Tính đến tháng 12/2019, cả nước có tổng số 95.500 lao động nước ngoài đang làm việc. Cụcthường xuyên theo dõi, cập nhật báo cáo của các Sở LĐ-TBXH về tình hình lao động trong nước và lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tiếp tục thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài qua mạng điện tử.

Hoàn thiện thị trường lao động đồng bộ và hiện đại

Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác năm 2020,Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên cho biết, mục tiêu tiêu đặt ra trong năm 2020 gồm: Giải quyết việc làm trong nước cho khoảng 1,5 triệu lao động; Hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động thông qua Quỹ quốc gia về việc làm;  Duy trì tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: Dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 63-65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24 - 25%; Hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành LĐTBXH tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng trên 2 triệu lượt người góp phần nâng tỉ lệ lao động có việc làm qua thông qua hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trên 35% vào năm 2020. Tăng cường công tác thông tin thị trường lao động, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho rằng, những kết quả Cục Việc làm đã đạt được trong năm 2019 cho thấy khối lượng công việc rất lớn từ công tác hoàn thiện chể chế cho đến các nhiệm vụ cụ thể về giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, công tác quản lý lao động nước ngoài…

"Tôi đánh giá rất cao kết quả mà Cục đã đạt được trong năm qua", Thứ trưởng Lê Văn Thanh nói.

Tân Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình khẳng định, Cục sẽ quyết tâm đoàn kết, sáng tạo và huy động mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh, năm 2020 là năm bản lề, năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và là năm về đích hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ. "Trong bối cảnh như vậy, khối lượng công việc rất nặng nề, đặc biệt là về thể chế. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít thách thức như: Trình độ lao động còn bất cập, năng suất lao động thấp. Chúng ta cần có giải pháp hoàn thiện thị trường lao động đồng bộ và hiện đại, chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm lao động trong ngành nông nghiệp để tăng năng suất lao động. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp, công tác quản lý lao động…", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị Cục Việc làm tăng cường đoàn kết nội bộ; nâng cao trách nhiệm trong soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là kết nối thị trường lao động, các Trung tâm dịch vụ việc làm giữa các địa phương; hoàn thiện công tác tổ chức và Bộ máy, tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động; nâng cao công tác quản trị nội bộ một cách hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để chính sách đi vào cuộc sống.

Cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tân Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình khẳng định, cán bộ công nhân viên chức Cục Việc làm sẽ quyết tâm đoàn kết, sáng tạo và huy động mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Người đăng: Võ Văn Lân .Ngày đăng: 09/01/2020 .Lượt xem: 673 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (khóa 9 năm 2020)
Quảng Nam: Giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho gần 12.000 trường hợp và tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 31.000 lượt người trong nửa đầu năm 2020
Nhật Bản bắt đầu cấp lại visa cho lao động Việt Nam
Cơ hội đi Nhật Bản thực tập với mức lương cao trong ngành điều dưỡng
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng thời hạn năm 2020
Đại sứ quan Hàn Quốc tại Việt Nam cảnh báo về Chương trình lao động thời vụ Hàn Quốc
Tiếp tục thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
Lượng lớn lao động có thể thất nghiệp vào cuối năm
THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG EPS (HÀN QUỐC) VÀ THỰC TẬP SINH CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN (NHẬT BẢN) HOÀN THÀNH HỢP ĐỒNG ĐÃ VỀ NƯỚC
Thủ tướng quy định việc sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp
Bộ trường Đào Ngọc Dung báo cáo giải trình làm rõ một số vấn đề về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
Thông báo tuyển điều dưỡng viên đi Đức khóa 6 – Đợt 2/2020
Thị trường lao động sẽ thành điểm sáng thu hút đầu tư vào Việt Nam
Hơn 5 triệu lao động bị mất việc, giãn việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập do dịch bệnh Covid-19
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
147.387 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2019
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA, KHÓA MÙA XUÂN 2020
báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động
Diễn đàn Lao động Việt Nam 2019: Tương lai việc làm-Lựa chọn của Việt Nam
Quy trình đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình hợp pháp
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 8 NĂM 2019)
'Sốt' đi Hàn Quốc làm lao động thời vụ
Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐ-TBXH và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc trong lĩnh vực lao động và việc làm
Hội nghị Truyền thông về việc làm
Công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng xử lý tội phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
Vì sao năng suất lao động Việt Nam chưa 'bằng chị, bằng em'?
Thông báo về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia năm 2019-2020
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC NHÓM LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ
CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN
CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG DI CƯ
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ Ở VIỆT NAM
Đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2019
Chính sách về lao động nước ngoài
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2