Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại  Công văn số 319/TTT-VP ngày 11/9/2019 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam về xây dựng và báo cáo dự kiến kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020; Công văn số 4241/LĐTBXH-TTr ngày 03/10/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn công tác thanh tra năm 2020; ngày 25/11/2019, Thanh ra Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.

           Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan biết về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Sở để qua đó phối hợp tốt, không để xảy ra tình trạng chồng, chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đề nghị Quý cơ quan  tải Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 , Quyết định phê duyệt tại đây về tham khảo, triển khai thực hiện. 


Nguồn tin: Thanh Tra Sở
Người đăng: Nguyễn Thành Khả .Ngày đăng: 12/12/2019 .Lượt xem: 1569 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thanh tra thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2020
Các tin cũ hơn:
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Diêu, Địa chỉ: số 18/7/379 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam


    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video