Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam

Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng. Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nói trên; văn bản này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2019.

          Một số nội dung chính của Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND  như sau:

- Về danh hiệu thi đua:

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể tiêu biểu trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và đạt các tiêu chuẩn quy định, trong đó tổ chức Đảng (nếu có) phải được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Tập thể được xét tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” phải là “Tập thể lao động xuất sắc” và tổ chức Đảng (nếu có) phải được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đặc biệt, theo quy định mới thì việc khống chế số lượng các tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” không quá 50% tổng số tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, cần lưu ý là: Riêng đối với tập thể tham gia vào các cụm, khối thi đua do Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức; để được xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”  thì kết quả thi đua trong năm của tập thể đó phải xếp vị thứ cao trong Cụm, khối thi đua (theo hướng dướng của Sở Nội vụ tỉnh: phải xếp vị thứ từ 1 đến 4 trong Cụm, khối).

- Về hình thức khen thưởng:

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn quy định, trong đó tổ chức Đảng (nếu có) phải được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Theo quy định mới thì việc khống chế số lượng các tập thể đề nghị xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh không quá 20% tổng số các tập thể thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương đã được bãi bỏ .

- Về thẩm quyền xét duyệt, quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (trừ các hình thức khen thưởng “Huân chương Sao vàng”, “Huân chương Hồ Chí Minh”, “Huân chương Độc lập”).

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 31/10/2019 .Lượt xem: 227 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Kế hoạch xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển của tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
    
1   2  
     • Thông báo
  V/v xuất bản phẩm “Du lịch Tam Kỳ” không được phép lưu hành trong và ngoài tỉnh Quảng Nam
 • Kế hoạch UBND tỉnh
  Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Quyết định UBND tỉnh
  Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 • Quyết định UBND tỉnh
  Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam