Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Quảng Nam- Nagasaki (Nhật Bản) kí kết hợp tác về nguồn nhân lực
Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ chung về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Nagasaki, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam và Sở Công nghiệp và Lao động tỉnh Nagasaki ký kết Biên bản ghi nhớ về trao đổi nguồn nhân lực.

Được sự ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 08/10/2019, tại tỉnh Nagasaki, Nhật Bản, đồng chí Huỳnh Tấn Triều, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã cùng với ông Manabu Sadakata, Tổng Giám đốc chính sách Sở Công nghiệp và Lao động tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) đã ký kết biên bản ghi nhớ về trao đổi nguồn nhân lực giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Nagasaki (Nhật Bản).


Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam và Tổng Giám đốc chính sách Sở Công nghiệp và Lao động 
tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) ký kết biên bản ghi nhớ về trao đổi nguồn nhân lực.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ chung về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Nagasaki, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam và Sở Công nghiệp và Lao động tỉnh Nagasaki cùng ký kết Biên bản ghi nhớ về trao đổi nguồn nhân lực giữa hai bên nhằm mục đích thúc đẩy một cách tích cực việc phái cử, tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng và người lao động của tỉnh Quảng Nam sang thực tập và làm việc tại tỉnh Nagasaki, Nhật Bản trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đây là nội dung hợp tác góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Nam cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế cho tỉnh Nagasaki, đồng thời, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân và chính quyền hai tỉnh.Để đạt được mục tiêu trên, liên quan đến việc phái cử, tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng và người lao động, cũng như việc chuyển giao các kỹ năng và đào tạo thích hợp các thực tập sinh kỹ năng trong Chương trình thực tập kỹ năng, hai bên thống nhất các nội dung sau:

(1) Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam là đầu mối thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giới thiệu các tổ chức phái cử có năng lực cho phía Nhật Bản để hợp tác. Đồng thời, phối hợp chỉ đạo các tổ chức phái cử tuyển chọn, đào tạo nâng cao chất lượng cho thực tập sinh và người lao động của tỉnh Quảng Nam trước khi phái cử sang Nhật Bản.

(2) Sở Công nghiệp và Lao động tỉnh Nagasaki là đầu mối của chính quyền tỉnh Nagasaki, Nhật Bản, sẽ giới thiệu các tổ chức tiếp nhận của Nhật Bản cho phía Việt Nam nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng và người lao động Việt Nam đến làm việc tại Nagasaki. Đồng thời, hướng dẫn và giám sát các tổ chức, xí nghiệp thực hiện việc tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng và người lao động phía Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

(3)  Hai cơ quan đầu mối sẽ thực hiện việc chia sẻ thông tin về nguồn nhân lực của Việt Nam, nhu cầu tiếp nhận của phía Nhật Bản theo định kỳ 6 tháng một lần thông qua trao đổi thư tín giữa hai cơ quan đầu mối; tổ chức các cuộc hội thảo xúc tiến việc tiếp nhận, đồng thời, thường xuyên, phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ các bên liên quan giải quyết các phát sinh trong quá trình tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng và người lao động.

 (4) Trên cơ sở các nội dung chính của Biên bản ghi nhớ này, hai bên sẽ tiến hành thảo luận xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung hợp tác về trao đổi nguồn nhân lực. Định kỳ hàng năm hai bên gặp nhau luân phiên (ở mỗi nước) để trao đổi, đánh giá kết quả, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của việc hợp tác để các hoạt động được triển khai đạt hiệu quả.

  (5) Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký và sẽ được tự động gia hạn thêm 03 năm trừ khi một trong hai Bên thông báo cho bên còn lại về nguyện vọng không muốn gia hạn thêm thời hạn hiệu lực của Biên bản ghi nhớ ít nhất 03 tháng trước ngày hết hiệu lực.


Người đăng: Đoàn Thị Hoài Nhi .Ngày đăng: 10/10/2019 .Lượt xem: 1590 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TÍCH CỰC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19