Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Ngày 24/9/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 278/QĐ-LĐTBXH về Quy chế xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở áp dụng cho đối tượng tác giả, nhóm tác giả là công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Quy chế trên quy định cụ thể về các nội dung: Trường hợp được công nhận và không được công nhận là sáng kiến; điều kiện công nhận sáng kiến; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xét và công nhận sáng kiến... Trong đó, điều đáng lưu ý là: Các tác giả, nhóm tác giả không lập thủ tục đăng ký sáng kiến sẽ không được xem xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở; Hội đồng của Sở sẽ đặc cách công nhận sáng kiến cấp cơ sở đối với các trường hợp đạt được một trong các tiêu chuẩn sau: Giải pháp là đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học cấp tỉnh, Bộ, ngành, Trung ương được nghiệm thu, đánh giá đạt mức khá trở lên; giải pháp đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; giải pháp đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức; giải pháp là đề tài bảo vệ luận án Tiến sĩ được triển khai nghiên cứu, thực hiện tại tỉnh đã được nghiệm thu, đánh giá ở mức đạt trở lên; Bằng Lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động cấp.

          Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về xây dựng sáng kiến, giải pháp công tác nhằm không ngừng hoàn thiện, nâng cao hơn hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác của ngành.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 04/10/2019 .Lượt xem: 411 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Kế hoạch xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển của tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện việc xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đi vào hoạt động kể từ ngày 01/9/2019
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
    
1   2