Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh

Nhằm giúp cấp ủy tỉnh Quảng Nam nắm rõ hơn tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (nhất là về cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến công tác phụ nữ); phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần dân chủ trong cán bộ Hội và hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh; ngày 05/9/2019, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ trì buổi đối thoại; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan khác ở tỉnh sẽ tham gia đối thoại với khoảng 300 đại biểu là cán bộ lãnh đạo nữ cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện, cấp xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan tham mưu nội dung, chương trình tổ chức Diễn đàn đối thoại, nhất là tổng hợp các nội dung kiến nghị, đề xuất trước, trong và sau Diễn đàn báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét giải quyết đảm bảo đạt được các mục đích, yêu cầu kế hoạch đã đề ra.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 17/09/2019 .Lượt xem: 354 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Kế hoạch xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển của tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện việc xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đi vào hoạt động kể từ ngày 01/9/2019
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quy định tiêu chí, phương pháp đánh giá công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
    
1   2