Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hội thảo Lập kế hoạch thực hiện khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em năm 2019
Ngày 26/8/2019, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tổ chức Hội thảo lập kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thùy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị còn có gần 150 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo/tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020; đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam và Văn phòng Miền Trung; thành viên Ban bảo vệ trẻ em các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ chương trình phát triển vùng các huyện thuộc tỉnh; phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đến dự và đưa tin.

Tại Hội thảo, đại biểu các sở, ngành, đoàn thể và địa phương trình bày 06 bản dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của trẻ em theo lĩnh vực mình phụ trách, nội dung các kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, thời gian, các giải pháp để thực hiện hiệu quả khuyến nghị của trẻ em trong thời gian đến. Các đại biểu tham dự hội thảo đã thẳng thắn chia sẻ, trao đổi, đóng góp ý kiến để làm sáng tỏ bức tranh tổng thể về thực trạng các vấn đề mà trẻ em quan tâm; chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả khuyến nghị của trẻ em. Nhiều kiến nghị, đề xuất phù hợp với thực tiễn, mang tính khoa học và tính khả thi cao trong việc thực hiện các chương trình tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới và thống nhất một số giải pháp sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác này.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em; Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 06/02/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác trẻ em giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về công tác trẻ em.

3. Tiếp tục kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Bảo vệ trẻ em các cấp; duy trì và phát huy tốt vai trò, chức năng của các Văn phòng tư vấn trẻ em, điểm tư vấn cộng đồng và điểm tư vấn trường học; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; đẩy mạnh việc xây dựng mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn nhằm cải tạo môi trường sống bảo đảm an toàn phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích cho trẻ em.

4. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp; tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ em trong trường học.

5. Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Tố chức đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo Luật trẻ em; xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong trường học và cộng đồng tạo điều kiện để trẻ em tham gia sinh hoạt, giao lưu và thực hiện quyền tham gia của mình.

6. Xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp trẻ em.

7. Tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở địa phương; đặc biệt là công tác kiểm tra việc thực hiện quyền trẻ em ở các điểm có đông trẻ em như trường học, nhóm trẻ gia đình, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em dân lập... ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép nhiệm vụ các ngành, hội, đoàn thể vào trong các cuộc vận động, các phong trào vì trẻ em.

Nguồn tin: Phòng BVCSTE&BĐG
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 03/09/2019 .Lượt xem: 351 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về kiến thức phòng ngừa lao động trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em có nguy cơ, trẻ em tham gia lao động.
Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đánh giá sự tham gia của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em các cấp tại tỉnh Quảng Nam
Tập huấn triển khai Luật Trẻ em và các chuyên đề về trẻ em tại cộng đồng 2019
Các tin cũ hơn:
Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em tại cộng đồng • Quyết định UBND tỉnh
  Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 • Quyết định UBND tỉnh
  Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao