Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DẠY NGHỀ VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ THỜI GIAN QUA; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN ĐẾN
Công tác đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, đặc biệt là từ khi có Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ. Đây là một chủ trương lớn, mang tính nhân văn nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù được học nghề, vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống...
Công tác đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, đặc biệt là từ khi có Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ. Đây là một chủ trương lớn, mang tính nhân văn nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù được học nghề, vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đoàn thể ở các địa phương đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần giảm thiểu tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù tái phạm, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.
Riêng đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, đã rất chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tổ chức tuyên truyền các cơ chế chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đăng nhiều tin bài, phóng sự về tình hình triển khai, nêu gương các cá nhân điển hình trong công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm. Hằng năm, trên cơ sở danh sách người chấp hành xong án phạt tù do Công an tỉnh cung cấp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản thông báo danh sách này đến các địa phương, các cơ sở dạy nghề, đồng thời đề nghị các địa phương, cơ sở dạy nghề trong tư vấn học nghề và việc làm cần quan tâm đến đối tượng này, tổ chức đào tạo nghề cho các đối tượng này từ các chương trình, dự án hỗ trợ đào tạo (Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động của tỉnh, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm…).
Về phía địa phương, các huyện, thị xã, thành phố đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức: hội nghị, đối thoại, tờ rơi, áp phích, trên sóng phát thanh...; đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh xuống từng thôn, bản để tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó, tiêu biểu như: thành phố Tam Kỳ đã nhiều lần tổ chức gặp mặt, đối thoại, tư vấn học nghề và việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; huyện Tiên Phước đã tổ chức dạy nghề cho 30 người chấp hành xong án phạt tù.
Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Quảng Nam là một đơn vị tích cực trong tham gia đào tạo nghề cho người chấp hành án phạt tù. Trung tâm đã chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, triển khai mô hình dạy lưu động hiệu quả. Trung tâm đã phối hợp với các trại giam trên địa bàn tỉnh tổ chức tư vấn cho nhóm đối tượng này các nghề phù hợp, dễ tìm việc làm và tự tạo việc làm. Bên cạnh việc trang bị kỹ năng nghề, Trung tâm còn trang bị cho họ các kỹ năng tìm việc làm, kỹ năng tự tạo việc làm, khả năng thích ứng với sự thay đổi môi trường sống nhằm đảm bảo tốt việc tái hòa nhập ngay với cộng đồng khi được trả về địa phương. Thời gian qua, Trung tâm Dạy nghề Thanh niên đã tổ chức dạy nghề cho trên 200 người sắp chấp hành xong án phạt tù.
Trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm cho đỡ người chấp hành xong án phạt tù đã xuất hiện một số cá nhân điển hình về học nghề, tạo việc làm có hiệu quả như: 
- Ông Huỳnh Văn Trưởng (thôn 01, Tiên Cảnh, Tiên Phước) thành lập và làm Giám đốc công ty TNHH Dó trầm Hoàng Trưởng có quy mô hoạt động kinh doanh với số vốn 4 tỷ đồng và tài sản gồm 02 ô tô con trị giá 1,8 tỷ đồng, thu hút 60 lao động có mức lương bình quân mỗi lao động ba triệu đồng/tháng, bao ăn ở. Doanh thu bình quân mỗi năm của công ty khoảng 02 tỷ đồng. 
- Ông Trần Duy Nhất, (thôn 1, xã Quế Bình, Hiệp Đức) với mô hình phát triển kinh tế rừng với thu nhập hằng năm trên 200.000.000 đồng.
- Ông Lê Công Hoa (thôn Châu Thủy, xã Điện Thọ, Điện Bàn) sau khi CHXAPT trở về địa phương đã xây dựng cơ sở mộc tạo thu nhập ổn định cho bản thân và công ăn việc làm cho thanh niên trong vùng. Đồng thời hiện nay, anh là chủ của một đàn bò với số lượng 10 con với giá trị khoảng 150 triệu.
Kết quả đào tạo nghề cho người chấp hành án phạt tù thời gian qua đã góp phần tích cực tăng tỷ lệ thanh niên hoàn lương được hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm được việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm, vi phạm pháp luật; góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh.
Bên cạnh những mặt được mà chúng tôi đã nêu trên, trong quá trình triển khai công tác hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù vẫn còn không ít hạn chế, đó là:
- Đa số người chấp hành xong án phạt tù trờ về địa phương còn mặc cảm, tự ti và cũng chưa thấy hết được trách nhiệm, nghĩa vụ đối với cộng đồng và xã hội, do đó việc dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho các đối tượng này gặp không ít khó khăn. Nhiều người sau khi chấp hành xong án phạt tù không trở về địa phương, hoặc trở về mà không trình diện với cơ quan chức năng ở địa phương, gây khó khăn trong công tác quản lý đối tượng. Việc quản lý, theo dõi đối tượng học nghề là người chấp hành xong án phạt tù còn hạn chế do các đối tượng này không kê khai đầy đủ trong hồ sơ học nghề. Chính vì vậy, số lượng người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ học nghề, vay vốn tạo việc làm còn thấp; việc tổng hợp số lượng người chấp hành xong án phạt tù tham gia học nghề trong thời gian qua là chưa đầy đủ;
- Ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể và công dân trong vấn đề này chưa cao, thông thường họ đều cho rằng, công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng là việc của Công an và gia đình đối tượng, dẫn đến tình trạng là các địa phương chưa thật sự chú trọng đến công tác giáo dục, giúp đỡ đối tượng tái hoà nhập cộng đồng. 
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian đến, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung vào một số nội dung sau:
Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tư vấn học nghề và việc làm, phổ biến những mô hình, những cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực... bằng nhiều phương pháp, hình thức phong phú, đa dạng để người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện thuận lợi nắm rõ các chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhận thức đầy đủ rằng tham gia học nghề là quyền lợi và nghĩa vụ mình, học nghề là con đường ngắn nhất, dễ nhất để có việc làm và thu nhập ổn định; động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp cùng với tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào công tác tái hòa nhập cộng đồng.
Hai là, đẩy mạnh đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù, chú trọng lồng ghép thực hiện từ các chương tình, dự án hỗ trợ đào tạo lao động (Đặc biệt là Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020).
Ba là, tiếp tục thực hiện các chích sách vay ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù tham gia học nghề, tự tổ chức sản xuất kinh doanh, phát triển trang trại…
Đề nghị các địa phương, tổ chức đoàn thể quan tâm phân công các tổ chức, cá nhân theo dõi, quản lý, giám sát, giúp đỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của những người chấp hành xong án phạt tù để kịp thời đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp họ không bị xa lánh, kỳ thị./.
Nguồn tin: Phòng Dạy nghề
Người đăng: Trần Đình Quế .Ngày đăng: 21/08/2019 .Lượt xem: 358 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ chỉ thị: Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động qua đào tạo nghề
Thủ tướng ra chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
Startup Kite 2020 - Vườn ươm cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp
Hợp tác với Daikin Việt Nam hướng tới chuẩn hóa tay nghề đội ngũ kỹ thuật viên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Chắp cánh ý tưởng khởi nghiệp
Xây dựng văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Úc về giáo dục nghề nghiệp
Đẩy mạnh triển khai VQF, AQRF trong giáo dục nghề nghiệp góp phần dịch chuyển lao động trong Cộng đồng ASEAN.
Ngân sách cho trường nghề: Tiến tới phân bổ theo chất lượng đào tạo
Giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019
HỎI ĐÁP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – SỐ 3 (Phát sóng trên QRT vào lúc 19h55 ngày 13/8/2019)
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2016/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2016 CỦA HĐND TỈNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3577/QĐ-UBND NGÀY 14/10/2016 CỦA UBND TỈNH
HỎI ĐÁP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – SỐ 2 (Phát sóng trên QRT vào lúc 19h55 ngày 23/7/2019)
HỎI ĐÁP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – SỐ 1 (Phát sóng trên QRT vào lúc 19h55 ngày 09/7/2019)
CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
ĐÀO TẠO NHÂN LỰC THEO NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHU CẦU CỦA LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ
Nâng cấp ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường, đăng ký trực tiếp trên điện thoại di động
MÔ HÌNH 9+ HƯỚNG MỞ CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS HỌC LÊN CAO ĐẲNG
Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 42/2015/TT-BLĐTBXH, 43/2015/TT-BLĐTBXH, 07/2017/TT-BLĐTBXH, 08/2017/TT-BLĐTBXH, 10/2017/TT-BLĐTBXH, 31/2017/TT-BLĐTBXH
    
1   2