Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Nội dung thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 12/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành Công văn số 805/STTTT-TTBCXB về việc thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
Nội dung tuyên truyền như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019 theo tinh thần kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê trí Thanh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019. Tải Thông báo tại đây.
2. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân triển khai mạnh mẽ chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quang (bọ gậy) với khẩu hiệu: "không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết" và các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, nhằm chủ động ngăn chặn không để dịch sốt xuất huyết bùng phát, lan rộng, kéo dài. Tải văn bản tại đây.
3. Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội....Tải văn bản tại đây.
Nguồn tin: Văn phòng Sở
Người đăng: Nguyễn Thị Thương .Ngày đăng: 19/08/2019 .Lượt xem: 680 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND TỈNH QUẢNG NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTg VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt cao điểm
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính