Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Nội dung thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 12/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành Công văn số 805/STTTT-TTBCXB về việc thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin
Nội dung tuyên truyền như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019 theo tinh thần kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê trí Thanh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019. Tải Thông báo tại đây.
2. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân triển khai mạnh mẽ chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quang (bọ gậy) với khẩu hiệu: "không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết" và các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, nhằm chủ động ngăn chặn không để dịch sốt xuất huyết bùng phát, lan rộng, kéo dài. Tải văn bản tại đây.
3. Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội....Tải văn bản tại đây.
Nguồn tin: Văn phòng Sở
Người đăng: Nguyễn Thị Thương .Ngày đăng: 19/08/2019 .Lượt xem: 65 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội