Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
ĐÀO TẠO NHÂN LỰC THEO NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NHU CẦU CỦA LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ
GDNN có nhiệm vụ đào tạo nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, kết quả, hiệu quả của công tác GDNN được thể hiện ở nhiều mặt, trong đó được phản ánh đầy đủ nhất, sinh động nhất là việc làm và thu nhập của người lao động sau đào tạo.
Với mục tiêu phấn đấu sớm đưa Quảng Nam cơ bản thành tỉnh công nghiệp, việc phát triển nguồn nhân lực là một yêu cầu bức thiết của tỉnh trong tình hình hiện nay. Tại Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư (khóa XXI), phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được xác định là một trong ba nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2016-2020 (cùng với đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ và cải thiện môi trường đầu tư). Trong phát triển nguồn nhân lực, công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) chiếm giữ một vai trò hết sức quan trọng. Chính vì vậy, thời gian qua, công tác GDNN của tỉnh Quảng Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Bên cạnh những chủ trương, chính sách của trung ương, Tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, đề án về phát triển GDNN. Theo đó, những định hướng phát triển, những cơ chế chính sách, nguồn lực đầu tư cho GDNN… đã được xác định cụ thể, tạo được những cơ sở, điều kiện vững chắc và hướng đi phù hợp cho GDNN phát triển; đồng thời đã tạo một bước chuyển mới về nhận thức trong các cấp, các ngành và nhân dân về dạy nghề, học nghề. Hằng năm có khoảng 35.000 lao động của tỉnh được đào tạo nghề (bao gồm đào tạo chính quy tại các cơ sở GDNN; đào tạo theo các chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư; đào tạo tại các doanh nghiệp, làng nghề…). Kết quả này đã góp phần cải thiện chất lực nguồn nhân lực của tỉnh, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh tăng qua hằng năm.
GDNN có nhiệm vụ đào tạo nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, kết quả, hiệu quả của công tác GDNN được thể hiện ở nhiều mặt, trong đó được phản ánh đầy đủ nhất, sinh động nhất là việc làm và thu nhập của người lao động sau đào tạo. Chính vì vậy, tỉnh Quảng Nam đặc biệt chú trọng đến đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, gắn kết đào tạo với doanh nghiệp, xem đây là giải pháp trọng yếu trong công tác GDNN của tỉnh. Công tác đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam thời gian qua đã được triển khai thực hiện tích cực và đạt được một số kết quả sau:
- Để có cơ sở xây dựng kế hoạch GDNN hằng năm và giai đoạn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức khảo sát nhu cầu của thị trường lao động (mà chủ yếu là nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và ở những lĩnh vực ngành nghề trọng điểm thu hút đầu tư). Ngành nghề đào tạo, chỉ tiêu đào tạo ở kế hoạch GDNN hằng năm được xác định trên cơ sở nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chứ không phải dựa trên năng lực sẵn có của hệ thống cơ sở GDNN. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Nam hạn chế đào tạo những nghề mà thị trường lao động đã bão hòa hoặc không còn có nhu cầu như: văn thư lưu trữ, vi tính văn phòng, tài chính kế toán...;
- Tỉnh Quảng Nam đã thu hút được một số doanh nghiệp tham gia dạy nghề. Trong 36 cơ sở GDNN tại Quảng Nam hiện nay có 09 cơ sở là doanh nghiệp (hoặc thuộc doanh nghiệp). Trong đó tiêu biểu là Trường Cao đẳng Thaco thuộc Công ty cổ phần ôtô Trường Hải. Trường cao đẳng Thaco có quy mô đào tạo 950 người/năm (cao đẳng: 200 người; trung cấp: 150 người; sơ cấp: 650 người); đào tạo các nghề: công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, hàn, điện công nghiệp, công nghệ sơn ô tô, lắp ráp ô tô, kế toán doanh nghiệp. Với phương thức đào tạo gắn việc dạy kiến thức chuyên môn nghề với việc thực hành tay nghề ngay trên dây chuyền sản xuất của nhà máy. Hầu hết các sinh viên, học sinh sau khi tốt nghiệp đều được nhận vào làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp thuộc Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải, trình độ tay nghề của các học sinh, sinh viên đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí công việc đảm nhận tại doanh nghiệp. Tiếp đến là Trung tâm Đào tạo nghề Giao thông vận tải thuộc Công ty Cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ) hằng năm đào tạo trên 1.000 người trình độ sơ cấp nghề ở các nghề lái xe ô tô, điều khiển các loại xe chuyên dùng, điều khiển các phương tiện tàu thủy; Công ty Cổ phân Công nghiệp hỗ trợ Miền Trung (Cụm Công nghiệp An Lưu, Điện Bàn), Công tỷ Cổ phần Dịch vụ Du lịch – Thương mại và Thời trang Yaly (thành phố Hội An), Công ty liên doanh Cầu đỏ (thành phố Hội An), Công ty TNHH Tân Thế Kỷ (thành phố Hội An), Công ty May mặc Germton ( KCN Đông Quế Sơn )… hằng năm đào tạo dưới 3 tháng cho trên 2.000 người ở các nghề trong lĩnh vực may mặc, du lịch - khách sạn - nhà hàng...
Việc doanh nghiệp trực tiếp tham gia dạy nghề đang ngày càng trở nên phổ biến và có tác dụng tích cực nâng cao trình độ tay nghề và chất lượng lao động, đặc biệt là do các doanh nghiệp đào tạo lao động theo nhu cầu của mình nên hầu hết lao động học nghề theo hình thức này đều có kỹ năng nghề và việc làm ổn định. Các doanh nghiệp tại Quảng Nam tham gia dạy nghề cho lao động chủ yếu theo 2 hình thức: đầu tư thành lập cơ sở GDNN trực thuộc (như Công ty cổ phần ô tô Chu Lai – Trường Hải, Công ty cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam, Công ty Cổ phần Minh Sơn…) hoặc trực tiếp tham gia dạy nghề (Các công ty này được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN). Nhìn chung, các doanh nghiệp quan tâm tự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, chương trình giáo trình, đội ngũ giáo viên dạy nghề nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy, đáp ứng tốt hơn nhu cầu lao động có chất lượng cho doanh nghiệp.
- Công tác đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp còn được thể hiện ở sự liên kết, phối hợp giữa các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức cho người học nghề thực tập tay nghề, thực hành sản xuất tại các doanh nghiệp, các chuyên gia kỹ thuật của doanh nghiệp trực tiếp tham gia giảng dạy, phối hợp trong việc cung ứng lực lượng lao động qua đào tạo cho doanh nghiệp... Hình thức gắn kết này đảm bảo chương trình đào tạo tại nhà trường phù hợp với yêu cầu sản xuất của các doanh nghiệp, người học nghề được học những nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, người học còn tiếp thu được những kiến thức và kỹ năng nghề đáp ứng được lợi ích của họ và cả người sử dụng lao động; người học nghề ngoài việc học lý thuyết nghề, được thực tập tay nghề và thực hành sản xuất ngay trên các máy móc, thiết bị đang sử dụng tại doanh nghiệp, do đó có thể áp dụng được những kiến thức kỹ năng đã học vào sản xuất ngay từ ngày đầu vào làm việc cho doanh nghiệp, khắc phục được tình trạng doanh nghiệp phải đào tạo lại. Việc liên kết đào tạo này đã làm tăng mối quan hệ hiểu biết và đôi bên cùng có lợi giữa nhà trường và doanh nghiệp. Cơ sở đào tạo tiết kiệm được chi phí đầu tư cho việc mua sắm trang thiết bị dạy thực hành và người học có thể tiếp thu bài học nhanh hơn. Về phía doanh nghiệp có thể sử dụng lực lượng lao động này một cách hiệu quả ngay sau khi tốt nghiệp. Tiêu biểu ở sự gắn gắn kết này như: Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam liên kết với Công ty Công nghiệp nặng DoosanVina (Khu công nghiệp Dung Quất, Quảng Ngãi), Công ty cơ khí công nghiệp Hà Giang - Phước Tường (thành phố Đà Nẵng), Công ty TNHH may Kim Anh, Tuấn Đạt (thành phố Tam Kỳ); Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam liên kết với Công ty cổ phần ô tô Trường Hải - Khu Liên hợp Chu Lai (Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Quảng Nam), Công ty TNHH CCI Việt Nam (Khu công nghiệp Bắc Chu Lai); Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam liên kết với Tập đoàn Xuân Thành (tỉnh Hà Nam), Công ty May DHF Đại Lộc (Quảng Nam); Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam liên kết với Công ty sản xuất và chế biến gỗ Việt Đức, Công ty cổ phần Cẩm Hà (Cẩm Hà, Hội An), Công ty cổ phần du lịch Quảng Nam (Hội An)...
Bên cạnh những hoạt động tích cực và kết quả đạt được, công tác đào tạo gắn với doanh nghiệp ở Quảng Nam vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là:
- Danh mục nghề đào tạo của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nghề nghiệp của thị trường lao động; còn gặp nhiều khó khăn ( giáo viên, chương trình…) chưa kịp thời bổ sung thường xuyên các nghề đào tạo mới theo yêu cầu của thị trường lao động; thiếu lao động được đào tạo theo kỹ thuật trình độ cao cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh và cho xuất khẩu lao động;
- Số lượng doanh nghiệp tham gia dạy nghề tại Quảng Nam vẫn còn ít, nhiều doanh nghiệp rất có tiềm năng trong dạy nghề nhưng vẫn chưa quan tâm đầu tư để tham gia đào tạo nghề tại doanh nghiệp.
- Chương trình đào tạo ở một số nghề vẫn chưa cập nhật đầy đủ những tiến bộ của khoa học công nghệ và thực tiễn công nghệ sản xuất tại địa phương, do vậy, khi người học nghề ở những nghề này tốt nghiệp, vẫn còn hiện tượng doanh nghiệp phải đào tạo lại trước khi nhận vào làm việc;
- Thiếu một cơ chế thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở GDNN và doanh nghiệp về việc làm – dạy nghề. Ví dụ như thông tin về nhu cầu lao động ở các doanh nghiệp, các dự án đã, đang và sẽ triển khai ở từng thời điểm và giai đoạn cụ thể, với yêu cầu về ngành nghề và trình độ cụ thể; thông tin về năng lực đào tạo của các cơ sở GDNN; thông tin về các cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh vể dạy nghề, việc làm…
Để công tác đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu của các lĩnh vực ngành, nghề trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh thực sự đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, trong thời gian đến tỉnh Quảng Nam tập trung một số giải pháp chủ yếu như sau:
Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về thực hiện NQ 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 Tỉnh ủy Quảng Nam về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2025”; kế hoạch 1666/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện NQ 11-NQ/TU của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 1662/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về Truyền thông giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2019,2020 nhằm thực hiện tốt và có hiệu quả công tác phân luồng học sinh, tuyển sinh, đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.
Thứ hai, thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động doanh nghiệp tham gia dạy nghề; ưu tiên ngân sách cho các khóa dạy nghề gắn kết với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, đảm bảo được số lượng người lao động sau khi học nghề có việc làm và thu nhập ổn định (không phân biệt loại hình cơ sở đào tạo).
Thứ ba, tổ chức rà soát hệ thống cơ sở GDNN của tỉnh; trên cơ sở đó thực hiện điều chỉnh, quy hoạch lại hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo cơ cấu vùng miền, cơ cấu ngành nghề đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa GDNN, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển GDNN, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm.
Thứ tư, quy định cơ chế thông tin về dạy nghề và việc làm giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở GDNN và doanh nghiệp. Đồng thời triển khai thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, theo hướng:
- Doanh nghiệp và cở sở GDNN cùng phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, kỹ năng nghề, thiết kế chương trình và tham gia vào quá trình giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của người học nghề.
- Cơ sở GDNN phải chủ động điều tra để có được thông tin về nhu cầu của doanh nghiệp (nghề, trình độ, mức độ kỹ năng...) để tổ chức đào tạo phù hợp.
- Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ sở GDNN về nhu cầu về lao động.
Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy - học, đổi mới phương pháp đào tạo, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ giáo viên để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật.
Thứ sáu, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về lĩnh vực GDNN nhằm từng bước tiếp cận chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế về kỹ năng nghề./.
Nguồn tin: Phòng Dạy nghề
Người đăng: Trần Đình Quế .Ngày đăng: 06/08/2019 .Lượt xem: 459 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Giáo dục nghề nghiệp vì sự phát triển bền vững
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về Mô hình gắn kết doanh nghiệp Logistics với giáo dục nghề nghiệp: “Giải pháp nhân lực hậu Covid-19”
Muốn phát triển cái gì phải đầu tư cái đó
Ban hành danh mục sử dụng lao động đã qua đào tạo – giải pháp quan trọng để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia
Quan điểm, mục tiêu và các đột phá chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030
Cơ chế đặt hàng sẽ nâng cao chất lượng đào tạo nghề
Tăng cường hợp tác với New Zealand phát triển giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề.
Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được tổ chức nhân Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới
Hội thảo đối tác phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam
Hội thảo quốc tế "Phát triển và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho thanh niên trong thời kỳ mới"
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Nâng cấp ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường, đăng ký trực tiếp trên điện thoại di động
MÔ HÌNH 9+ HƯỚNG MỞ CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS HỌC LÊN CAO ĐẲNG
Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: 42/2015/TT-BLĐTBXH, 43/2015/TT-BLĐTBXH, 07/2017/TT-BLĐTBXH, 08/2017/TT-BLĐTBXH, 10/2017/TT-BLĐTBXH, 31/2017/TT-BLĐTBXH
Nhân lực - yếu tố đưa Quảng Nam bứt phá mạnh mẽ
Phóng sự " Quảng Nam phân luồng đào tạo và Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp"
Hội nghị triển khai công tác phân luồng đào tạo và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019
BỔ SUNG NHIỀU NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG
CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ CÔNG BỐ ỨNG DỤNG CHỌN NGHỀ - CHỌN TRƯỜNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
    
1   2