Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-CTN ngày 26/6/2019 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công văn số 2602/LĐTBXH-NCC ngày 01/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).Để đảm bảo việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước đến các đối tượng người có công với cách mạng được trân trọng, kịp thời và chu đáo; ngày 04/7/2019, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 1036 /HD-LĐTBXH về tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019). Theo đó hướng dẫn, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện tốt các nội dung theo quy định (chi tiết văn bản đính kèm tại đây)

Nguồn tin: Nguồn tin: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.
Người đăng: Lê Viết Thắng .Ngày đăng: 26/07/2019 .Lượt xem: 206 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Hướng dẫn trợ cấp, thăm hỏi của UBND tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019) • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập