Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hướng dẫn trợ cấp, thăm hỏi của UBND tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Thực hiện Công văn số 3342/UBND-KGVX ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thống nhất đối tượng và mức thăm hỏi nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019); ngày 26/6/2019, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 1004/HD-LĐTBXH về trợ cấp, thăm hỏi của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019).


Theo đó Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung về mức thăm hỏi, đối tượng … để đảm bảo việc trợ cấp của UBND tỉnh được kịp thời, chu đáo, đúng đối tượng (chi tiết văn bản tại đây)

Nguồn tin: Nguồn tin: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.
Người đăng: Lê Viết Thắng .Ngày đăng: 26/07/2019 .Lượt xem: 256 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập