Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 1229/HD-SNV ngày 17/6/2019 hướng dẫn các nội dung về tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 gắn với tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua được đề nghị các cấp khen thưởng theo Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đồng thời với đề nghị tặng thưởng công trình phúc lợi theo quy định, tỉnh Quảng Nam sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền: tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối với cấp huyện dẫn đầu trong nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tỉnh; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tiêu biểu của cấp huyện và xã đặc biệt khó khăn tiêu biểu có mức tăng mới 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016-2020 (trong đó có tiêu chí thu nhập và giảm nghèo); tặng Cờ thi đua và thưởng công trình phúc lợi theo quy định đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn tiêu biểu của các xã đặc biệt khó khăn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trực tiếp chỉ đạo và thực hiện Chương trình nông thôn mới các cấp (liên tục từ 05 năm trở lên); người dân có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất giỏi, có thu nhập cao và là người tiên phong trong giúp đỡ cộng đồng về xóa đói giảm nghèo hoặc người nông dân có phát minh, sáng chế; doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới... sẽ được tỉnh xem xét, đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian cho đến ngày 19/8/2019, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Nội vụ tỉnh.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 10/07/2019 .Lượt xem: 711 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video