Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện, chấp hành các quy định về văn hóa công vụ; góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ (gọi tắt là Đề án) và Kế hoạch số 2897/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để đạt được các mục đích, yêu cầu đề ra; trong đó nội dung trọng tâm là:

 - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về văn hóa công vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; đạo đức công vụ...

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ gắn với thực hiện cải cách hành chính; xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính.

- Tổ chức thi đua, phát động phong trào thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp (giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa cấp trên với cấp dưới; giữa người thực thi nhiệm vụ với tổ chức, cá nhân) với khẩu hiệu “4 xin”: “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép” và “4 luôn”: “Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ”.

- Thực hiện việc lồng ghép các nội dung văn hóa công vụ trong quy chế, nội quy hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc; việc chấp hành văn hóa công vụ là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua tại Sở hàng năm.

- Cụ thể hóa các nội dung thực hiện đạo đức công vụ tại các nơi thường xuyên tiếp công dân để tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát việc chấp hành đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động.

- Đổi mới phương pháp quản lý và làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, không để xảy ra tình trạng “tham nhũng vặt”, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc.

- Thường xuyên kiểm tra, giải quyết những phản ánh của nhân dân về việc chấp hành đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân chấp hành tốt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ.

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 10/07/2019 .Lượt xem: 788 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video