Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2019
Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2989/KH-UBND về triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2019

Mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.vGóp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.Động viên người cao tuổi và cán bộ Hội người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao-Gương sáng”.

Chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi năm nay là ““Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi”với các nội dung cụ thể: (1) các cấp chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội Hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 với nội dung thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở; (2) tạo điều kiện, động viên đội ngũ cán bộ Hội, người cao tuổi ở các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc; rà soát tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch chăm sóc, hỗ trợ kịp thời; (3) thực hiện tốt công tác lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; “Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi”; (4) xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của Người cao tuổi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2020; duy trì, phát triển ổn định Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở; (5) tổ chức hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở cơ sở; các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi; (6) tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” kết hợp với tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi; đồng thời làm rõ thuận lợi, khó khăn thách thức khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số; (7) kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Người đăng: Phòng Bảo trợ xã hội .Ngày đăng: 05/06/2019 .Lượt xem: 32 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Hội thảo Tư vấn chính sách, pháp luật cho người khuyết tật
Tập huấn giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách về người khuyết tật
Tập huấn về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật
Tập huấn nâng cao kiến thức về bạo lực trên cơ sở giới cho người khuyết tật
Tập huấn về tiếp cận lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải cho người khuyết tật
Nâng cao năng lực cán bộ nòng cốt Hội Người khuyết tật
Gặp mặt giao lưu nhân kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam
Tư vấn chính sách, pháp luật cho người khuyết tật
Chương trình khám bệnh miễn phí của Hội Thương binh và Quân nhân Hàn Quốc tại Làng Hòa Bình Quảng Nam.
Lễ ra mắt và ký kết Biên bản thỏa thuận thực hiện Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật”
    
1   2  
     • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)
 • Công văn của Sở
  V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN năm 2020