Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Phóng sự " Quảng Nam phân luồng đào tạo và Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp"

Thực hiện Kế hoạch số 1662/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về Truyền thông giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2019, 2020 và Kế hoạch liên tịch số 308/KHLT-LĐTBXH-GDĐT ngày 13/3/2019 của liên Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và Giáo dục - Đào tạo về Truyền thông giáo dục nghề nghiệp và tư vấn nghề nghiệp tại các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam (QRT) đã hoàn thành Phóng sự "Quảng Nam phân luồng đào tạo và Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp".

Nhằm có thêm tư liệu tuyên truyền về Giáo dục nghề nghiệp, và tư vấn nghề nghiệp cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh, góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề - lập nghiệp, nâng cao chỉ tiêu phân luồng học sinh vào giáo dục nghề nghiệp trong thời gian đến. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng giới thiệu phóng sự đến các tổ chức, cá nhân.

Tải phóng sự tại đây.

Người đăng: Phan Văn Bình .Ngày đăng: 26/04/2019 .Lượt xem: 89 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nhân lực - yếu tố đưa Quảng Nam bứt phá mạnh mẽ
Các tin cũ hơn:
Hội nghị triển khai công tác phân luồng đào tạo và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019
BỔ SUNG NHIỀU NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG
CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ CÔNG BỐ ỨNG DỤNG CHỌN NGHỀ - CHỌN TRƯỜNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình các môn học thuộc khối các môn học chung
Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Đào tạo đi đôi giải quyết việc làm
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
    
1   2  
    


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng