Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hội nghị đánh giá về quyền tham gia của trẻ em trong trường học và cộng đồng từ năm 2016 đến nay
Sáng ngày 03/4/2019, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong trường học và cộng đồng từ năm 2016 đến nay.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thùy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Công Thành – Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo đồng chủ trì hội nghị và đồng chí Lê Quang Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; tham dự hội nghị còn có gần 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Giáo dục – Đào tạo; Huyện, thị, thành đoàn các các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các xã, phường, thị trấn; Ban giám hiệu và Tổng phụ trách đội các trường học trên địa bàn; phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đến dự và đưa tin.

Tại Hội nghị, 10 tham luận của các đơn vị tham gia, 05 tham luận của các đơn vị, địa phương được trình bày tại hội nghị và 06 ý kiến trao đổi trực tiếp của các đại biểu tham dự, tất cả các tham luận và ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã đi sâu phân tích làm sáng tỏ bức tranh tổng thể về thực trạng, kết quả đạt được sau 03 năm triển khai xây dựng các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc xây dựng các mô hình; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong thời gian đến. Nhiều chia sẻ kinh nghiêm, cách làm, kiến nghị, đề xuất phù hợp với thực tiễn và tính khả thi cao trong việc triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới. 

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu thống nhất một số giải pháp thực hiện hiệu quả các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong thời gian đến đó là:

- Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác này. Muốn vậy phải thực hiện tôt, đầy đủ, cụ thể công tác tham mưu và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên ban BVTE các cấp trong đó 3 ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và Đoàn Thanh niên là nòng cốt.

- Hai là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em; Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 06/02/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 về phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 22/01/2016 về triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020 và các văn bản UBND tỉnh ban hành về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về công tác trẻ em, đặc biệt là việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

- Ba là Tiếp tục kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Bảo vệ trẻ em các cấp; duy trì và phát huy tốt vai trò, chức năng của các Văn phòng tư vấn trẻ em, điểm tư vấn cộng đồng và điểm tư vấn trường học; xây dựng và nhân rộng các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại cộng đồng.

- Bốn là tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em, giáo viên, cán bộ Đoàn các cấp; tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ em trong trường học. Các ngành cùng chia sẻ công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ, nhất là kỹ năng tham vấn, tư vấn, tiếp xúc trẻ em,...

- Năm là Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Tố chức đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo Luật trẻ em; xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình Hội đồng trẻ em tại các địa phương, tạo điều kiện cho trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Ngành GD-ĐT lồng ghép xây dựng mô hình và hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn – Đội, tăng cường thực hiện Thông tư 31 của Bộ GD-ĐT việc nâng cao hoạt động của tổ tư vấn trong trường học.

- Sáu là Đẩy mạnh xây dựng các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong trường học và cộng đồng, mô hình Diễn đàn trẻ em cần tổ chức 01 năm/01 lần ở cấp cơ sở, cần xây dựng nhiều mô hình câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em, các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện, thăm dò ý kiến của trẻ em tại trường học và cộng đồng để tạo điều kiện để trẻ em tham gia sinh hoạt, giao lưu và thực hiện quyền tham gia của mình.

- Bảy là Xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp trẻ em nói chung và thực hiện quyền tham gia trẻ em nói riêng.

- Tám là Tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em và thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em ở địa phương.

Nguồn tin: Phòng BVCSTE&BĐG
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 24/04/2019 .Lượt xem: 296 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về kiến thức phòng ngừa lao động trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em có nguy cơ, trẻ em tham gia lao động.
Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đánh giá sự tham gia của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em các cấp tại tỉnh Quảng Nam
Tập huấn triển khai Luật Trẻ em và các chuyên đề về trẻ em tại cộng đồng 2019
Tập huấn triển khai Mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019
Hội thảo Lập kế hoạch thực hiện khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em năm 2019
Đoàn đại biểu trẻ em tỉnh Quảng Nam vượt khó học giỏi đi tham quan các tỉnh phía bắc và báo công với Bác Hồ
Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2019
Chương trình "Hành trình cuộc sống" tại Quảng Nam năm 2019
Tam Kỳ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Tặng đồ ấm cho trẻ em miền núi
Kế hoạch Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025
Kế hoạch thực hiện Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời
Hội nghị triển khai Chương trình Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam năm 2019
Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019
Trao dụng cụ học tập và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em tại cộng đồng • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập