Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hội nghị đánh giá về quyền tham gia của trẻ em trong trường học và cộng đồng từ năm 2016 đến nay
Sáng ngày 03/4/2019, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong trường học và cộng đồng từ năm 2016 đến nay.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thùy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Công Thành – Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo đồng chủ trì hội nghị và đồng chí Lê Quang Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; tham dự hội nghị còn có gần 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Giáo dục – Đào tạo; Huyện, thị, thành đoàn các các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các xã, phường, thị trấn; Ban giám hiệu và Tổng phụ trách đội các trường học trên địa bàn; phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đến dự và đưa tin.

Tại Hội nghị, 10 tham luận của các đơn vị tham gia, 05 tham luận của các đơn vị, địa phương được trình bày tại hội nghị và 06 ý kiến trao đổi trực tiếp của các đại biểu tham dự, tất cả các tham luận và ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã đi sâu phân tích làm sáng tỏ bức tranh tổng thể về thực trạng, kết quả đạt được sau 03 năm triển khai xây dựng các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc xây dựng các mô hình; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong thời gian đến. Nhiều chia sẻ kinh nghiêm, cách làm, kiến nghị, đề xuất phù hợp với thực tiễn và tính khả thi cao trong việc triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới. 

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu thống nhất một số giải pháp thực hiện hiệu quả các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong thời gian đến đó là:

- Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác này. Muốn vậy phải thực hiện tôt, đầy đủ, cụ thể công tác tham mưu và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên ban BVTE các cấp trong đó 3 ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và Đoàn Thanh niên là nòng cốt.

- Hai là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em; Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 06/02/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 về phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 22/01/2016 về triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020 và các văn bản UBND tỉnh ban hành về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về công tác trẻ em, đặc biệt là việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

- Ba là Tiếp tục kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Bảo vệ trẻ em các cấp; duy trì và phát huy tốt vai trò, chức năng của các Văn phòng tư vấn trẻ em, điểm tư vấn cộng đồng và điểm tư vấn trường học; xây dựng và nhân rộng các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại cộng đồng.

- Bốn là tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em, giáo viên, cán bộ Đoàn các cấp; tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ em trong trường học. Các ngành cùng chia sẻ công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ, nhất là kỹ năng tham vấn, tư vấn, tiếp xúc trẻ em,...

- Năm là Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Tố chức đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo Luật trẻ em; xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình Hội đồng trẻ em tại các địa phương, tạo điều kiện cho trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại về các vấn đề liên quan đến trẻ em. Ngành GD-ĐT lồng ghép xây dựng mô hình và hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn – Đội, tăng cường thực hiện Thông tư 31 của Bộ GD-ĐT việc nâng cao hoạt động của tổ tư vấn trong trường học.

- Sáu là Đẩy mạnh xây dựng các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong trường học và cộng đồng, mô hình Diễn đàn trẻ em cần tổ chức 01 năm/01 lần ở cấp cơ sở, cần xây dựng nhiều mô hình câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em, các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện, thăm dò ý kiến của trẻ em tại trường học và cộng đồng để tạo điều kiện để trẻ em tham gia sinh hoạt, giao lưu và thực hiện quyền tham gia của mình.

- Bảy là Xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp trẻ em nói chung và thực hiện quyền tham gia trẻ em nói riêng.

- Tám là Tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em và thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em ở địa phương.

Nguồn tin: Phòng BVCSTE&BĐG
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 24/04/2019 .Lượt xem: 539 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo: 6 tháng cuối năm 2020: Tập trung thanh tra công tác giảm nghèo; an toàn lao động; bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Chung tay vì sự an toàn của trẻ em
Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà trẻ em, gia đình chính sách khó khăn tại tỉnh Quảng Nam
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty CP Sữa Việt Nam và tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức các hoạt động vì trẻ em
“Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam” và chương trình sữa học đường đến với trẻ em tỉnh Quảng Nam
Đồng chí Võ Hồng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm,tặng quà cho trẻ em xã vùng cao Phước Công (Phước Sơn).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, tặng quà trẻ em Nam Trà My nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thăm, tặng quà trẻ em tại Đông Giang và Tây Giang
Thủ tướng thúc giục việc xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em
    
1   2