Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3)
Để tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 25/3/2019, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam tổ chức tuyên truyền trong công chức, viên chức, người lao động về  ý nghĩa, tầm quan trọng của nghề công tác xã hội, ghi nhận và biểu dương đóng góp của những người làm công tác xã hội tại Trung tâm, qua đó thôi thúc mỗi người luôn nỗ lực, cố gắng, nêu cao tình yêu thương, trách nhiệm đối với người bệnh tâm thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam năm 2019, Trung tâm còn tổ chức cho bệnh nhân tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thi nấu cơm, cắm hoa và giao lưu bóng chuyền với nhân viên Trung tâm..., đã tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi thu hút đông đảo bệnh nhân tham gia, góp phần xây dựng nếp sống vui tươi, lành mạnh, nâng cao sức khỏe cho người bệnh./.

Các hình ảnh hoạt động:

Nguồn tin: Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 02/04/2019 .Lượt xem: 79 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC Quảng Nam tổ chức tọa đàm về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW


 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.