Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3)
Để tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 25/3/2019, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam tổ chức tuyên truyền trong công chức, viên chức, người lao động về  ý nghĩa, tầm quan trọng của nghề công tác xã hội, ghi nhận và biểu dương đóng góp của những người làm công tác xã hội tại Trung tâm, qua đó thôi thúc mỗi người luôn nỗ lực, cố gắng, nêu cao tình yêu thương, trách nhiệm đối với người bệnh tâm thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam năm 2019, Trung tâm còn tổ chức cho bệnh nhân tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thi nấu cơm, cắm hoa và giao lưu bóng chuyền với nhân viên Trung tâm..., đã tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi thu hút đông đảo bệnh nhân tham gia, góp phần xây dựng nếp sống vui tươi, lành mạnh, nâng cao sức khỏe cho người bệnh./.

Các hình ảnh hoạt động:

Nguồn tin: Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 02/04/2019 .Lượt xem: 210 lượt.
[Trở về] • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)
 • Công văn của Sở
  V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN năm 2020