Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3)
Để tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 25/3/2019, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam tổ chức tuyên truyền trong công chức, viên chức, người lao động về  ý nghĩa, tầm quan trọng của nghề công tác xã hội, ghi nhận và biểu dương đóng góp của những người làm công tác xã hội tại Trung tâm, qua đó thôi thúc mỗi người luôn nỗ lực, cố gắng, nêu cao tình yêu thương, trách nhiệm đối với người bệnh tâm thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam năm 2019, Trung tâm còn tổ chức cho bệnh nhân tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thi nấu cơm, cắm hoa và giao lưu bóng chuyền với nhân viên Trung tâm..., đã tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi thu hút đông đảo bệnh nhân tham gia, góp phần xây dựng nếp sống vui tươi, lành mạnh, nâng cao sức khỏe cho người bệnh./.

Các hình ảnh hoạt động:

Nguồn tin: Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 02/04/2019 .Lượt xem: 357 lượt.
[Trở về] • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội