Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-LĐTBXH ngày 05/01/2019 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về công tác cải cách hành chính năm 2019; Sở ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 với mục đích như sau:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, phòng, đơn vị và của công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác cải cách hành chính (CCHC); nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC, NLĐ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện dịch vụ công, giảm tối đa thời gian chi phí của người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng hoạt động của công chức của Sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư của tỉnh. 

- Giúp CC, VC, NLĐ nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thực trong cộng đồng doanh nghiệp, trong Nhân dân để góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức trong triển khai, giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan.

- Tuyên truyên về hiệu quả, phương thức hoạt động, quy trình, cách thức giải quyết các TTHC ở Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để người dân và doanh nghiệp được biết, tiếp cận và sử dụng.

Nguồn tin: Văn phòng Sở
Người đăng: Nguyễn Thị Thương .Ngày đăng: 29/03/2019 .Lượt xem: 480 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nội dung thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập