Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-LĐTBXH ngày 05/01/2019 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về công tác cải cách hành chính năm 2019; Sở ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 với mục đích như sau:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, phòng, đơn vị và của công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác cải cách hành chính (CCHC); nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC, NLĐ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện dịch vụ công, giảm tối đa thời gian chi phí của người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng hoạt động của công chức của Sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư của tỉnh. 

- Giúp CC, VC, NLĐ nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thực trong cộng đồng doanh nghiệp, trong Nhân dân để góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức trong triển khai, giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan.

- Tuyên truyên về hiệu quả, phương thức hoạt động, quy trình, cách thức giải quyết các TTHC ở Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để người dân và doanh nghiệp được biết, tiếp cận và sử dụng.

Nguồn tin: Văn phòng Sở
Người đăng: Nguyễn Thị Thương .Ngày đăng: 29/03/2019 .Lượt xem: 1013 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ
Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
UBND TỈNH QUẢNG NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTg VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt cao điểm
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính


    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video