Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 với mục đích như sau:

- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ những thủ tục hành chính, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; đảm bảo tiết kiệm về thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính;

- Góp phần cải cách hành chính, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Sở; thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Nguồn tin: Văn phòng Sở
Người đăng: Nguyễn Thị Thương .Ngày đăng: 29/03/2019 .Lượt xem: 160 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)