Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 với mục đích như sau:

- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ những thủ tục hành chính, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; đảm bảo tiết kiệm về thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính;

- Góp phần cải cách hành chính, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Sở; thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Nguồn tin: Văn phòng Sở
Người đăng: Nguyễn Thị Thương .Ngày đăng: 29/03/2019 .Lượt xem: 751 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND TỈNH QUẢNG NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTg VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt cao điểm
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính