Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019; Kế hoạch số 25/KH-LĐTBXH ngày 05/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về công tác cải cách hành chính năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 với mục đích như sau:

- Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, đưa công tác kiểm soát TTHC của Sở đi vào hoạt động thường xuyên, nề nếp; nâng cao chất lượng hệ thống các quy định về TTHC; thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về hoạt động kiểm soát TTHC một cách đồng bộ, có hiệu quả theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của UBND tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa các TTHC đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua.

Nguồn tin: Văn phòng Sở
Người đăng: Nguyễn Thị Thương .Ngày đăng: 29/03/2019 .Lượt xem: 648 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ
Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
UBND TỈNH QUẢNG NAM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTg VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt cao điểm
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019


    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video