Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến
Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-LĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp; Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung như sau:

1. Tải nội dung Thông tư số 17/2018/TT-LĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về để nghiên cứu và triển khai thực hiện tại doanh nghiệp.

2. Đăng ký tài khoản và thực hiện tự kiểm tra tại doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp truy cập vào trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn; sau đó vào mục đăng ký tài khoản để đăng ký tài khoản riêng của mỗi doanh nghiệp,

- Doanh nghiệp căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính để lựa chọn một (01) hoặc nhiều phiếu tự kiểm tra và tổ chức tự kiểm tra theo nội dung của phiếu; báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến trên trang thông tin điện tử nói trên.

- Hồ sơ tự kiểm tra phải được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh nghiệp để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp…

            Việc tổ chức tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động là trách nhiệm bắt buộc, yêu cầu các doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện; Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ theo dõi và có biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp nào không chấp hành công tác tự kiểm tra và báo cáo theo quy định tại Thông tư này. Đề nghị doanh nghiệp  tải các tài liệu có liên quan tại đây để thực hiện.
Nguồn tin: Thanh tra Sở
Người đăng: Nguyễn Thành Khả .Ngày đăng: 19/02/2019 .Lượt xem: 288 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Diêu, Địa chỉ: số 18/7/379 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông báo giải quyết hồ sơ cho đối tượng tạm dừng trong giai đoạn 1991 - 1994
Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
Dề cương thanh tra việc thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội
Thông tin, trả lời vụ việc của ông Phan Diêu
Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng