Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến
Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-LĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp; Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung như sau:

1. Tải nội dung Thông tư số 17/2018/TT-LĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về để nghiên cứu và triển khai thực hiện tại doanh nghiệp.

2. Đăng ký tài khoản và thực hiện tự kiểm tra tại doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp truy cập vào trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn; sau đó vào mục đăng ký tài khoản để đăng ký tài khoản riêng của mỗi doanh nghiệp,

- Doanh nghiệp căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính để lựa chọn một (01) hoặc nhiều phiếu tự kiểm tra và tổ chức tự kiểm tra theo nội dung của phiếu; báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến trên trang thông tin điện tử nói trên.

- Hồ sơ tự kiểm tra phải được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh nghiệp để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp…

            Việc tổ chức tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động là trách nhiệm bắt buộc, yêu cầu các doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện; Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ theo dõi và có biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp nào không chấp hành công tác tự kiểm tra và báo cáo theo quy định tại Thông tư này. Đề nghị doanh nghiệp  tải các tài liệu có liên quan tại đây để thực hiện.
Nguồn tin: Thanh tra Sở
Người đăng: Nguyễn Thành Khả .Ngày đăng: 19/02/2019 .Lượt xem: 136 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông báo giải quyết hồ sơ cho đối tượng tạm dừng trong giai đoạn 1991 - 1994
Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
Dề cương thanh tra việc thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội
Thông tin, trả lời vụ việc của ông Phan Diêu
Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 • Thông tư Bộ Công thương
  Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn