Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến
Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-LĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp; Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung như sau:

1. Tải nội dung Thông tư số 17/2018/TT-LĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về để nghiên cứu và triển khai thực hiện tại doanh nghiệp.

2. Đăng ký tài khoản và thực hiện tự kiểm tra tại doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp truy cập vào trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn; sau đó vào mục đăng ký tài khoản để đăng ký tài khoản riêng của mỗi doanh nghiệp,

- Doanh nghiệp căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính để lựa chọn một (01) hoặc nhiều phiếu tự kiểm tra và tổ chức tự kiểm tra theo nội dung của phiếu; báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến trên trang thông tin điện tử nói trên.

- Hồ sơ tự kiểm tra phải được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh nghiệp để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp…

            Việc tổ chức tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động là trách nhiệm bắt buộc, yêu cầu các doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện; Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ theo dõi và có biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp nào không chấp hành công tác tự kiểm tra và báo cáo theo quy định tại Thông tư này. Đề nghị doanh nghiệp  tải các tài liệu có liên quan tại đây để thực hiện.
Nguồn tin: Thanh tra Sở
Người đăng: Nguyễn Thành Khả .Ngày đăng: 19/02/2019 .Lượt xem: 606 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Diêu, Địa chỉ: số 18/7/379 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Các tin cũ hơn:
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội