Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến
Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-LĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp; Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung như sau:

1. Tải nội dung Thông tư số 17/2018/TT-LĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về để nghiên cứu và triển khai thực hiện tại doanh nghiệp.

2. Đăng ký tài khoản và thực hiện tự kiểm tra tại doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp truy cập vào trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn; sau đó vào mục đăng ký tài khoản để đăng ký tài khoản riêng của mỗi doanh nghiệp,

- Doanh nghiệp căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính để lựa chọn một (01) hoặc nhiều phiếu tự kiểm tra và tổ chức tự kiểm tra theo nội dung của phiếu; báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến trên trang thông tin điện tử nói trên.

- Hồ sơ tự kiểm tra phải được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh nghiệp để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp…

            Việc tổ chức tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động là trách nhiệm bắt buộc, yêu cầu các doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện; Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ theo dõi và có biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp nào không chấp hành công tác tự kiểm tra và báo cáo theo quy định tại Thông tư này. Đề nghị doanh nghiệp  tải các tài liệu có liên quan tại đây để thực hiện.
Nguồn tin: Thanh tra Sở
Người đăng: Nguyễn Thành Khả .Ngày đăng: 19/02/2019 .Lượt xem: 2893 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thanh tra thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2020
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video