Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hội thi thể thao - Giao lưu văn nghệ và tổng kết công tác thi đua năm 2018
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức “Hội thi thể thao - Giao lưu văn nghệ và tổng kết công tác thi đua năm 2018”

Trong ngày 15/01/2019, Khối Thi đua các Sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Khối Văn hóa - Xã hội) đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng: Hội thi thể thao; Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; gặp mặt, giao lưu văn nghệ. Sau thời gian tổ chức thi đấu cầu lông (đôi nữ và đôi nam - nữ); thi đấu bóng bàn (đôi nam - nữ), vào tối ngày 15/01/2019, đã diễn ra hoạt động tổng kết trao thưởng Hội thi thể thao và giao lưu văn nghệ của Khối Văn hoá - Xã hội tại cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Vào buổi chiều cùng ngày, Khối Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Mai Văn Tư, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (đại diện đơn vị được cử làm Khối trưởng Khối Văn hóa - Xã hội năm 2018) và đồng chí Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh (đại diện đơn vị Khối phó) đồng chủ trì Hội nghị.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Nguyên Huân, Phó Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong Khối (bao gồm: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông).

          Hội nghị đã nghe đại diện đơn vị Khối trưởng trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Khối. Trong năm 2018, các đơn vị trong Khối đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới", Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020... và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác của ngành, đơn vị đạt nhiều kết quả tốt. Hầu hết các đơn vị đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm. Công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục được tăng cường. Công đoàn và Đoàn thanh niên các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia nhất là các hoạt động văn nghệ, thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên; duy trì nếp sống văn minh công sở; xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp... Sang năm 2019, các đơn vị quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra, phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; chi đoàn, đoàn cơ sở đạt "Vững mạnh xuất sắc"; cơ quan đạt "chuẩn văn hóa".

          Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã tham gia ý kiến chia sẻ thêm về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, kết quả công tác sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Huân, Phó Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá cao các kết quả Khối Văn hóa - Xã hội đạt được trong năm 2018 và hoan nghênh sự đa dạng, đổi mới phương thức sinh hoạt đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối. Đồng chí lưu ý việc đề nghị khen thưởng các đơn vị trong Khối phải trên cơ sở kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng: chỉ đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh khi tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; chỉ đề nghị tặng Cờ thi đua cho đơn vị có tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

          Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác thi đua năm 2018, các đơn vị đã bình bầu, suy tôn các đơn vị xuất sắc tiêu biểu đề nghị cấp trên khen thưởng. Báo Quảng Nam - đơn vị xếp thứ Nhất toàn Khối năm 2018 được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Hai đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông được đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Tiếp đó, các đơn vị đã tiến hành bầu chọn Khối trưởng và Khối phó Khối Văn hoá - Xã hội năm 2019. Kết quả: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được cử làm Khối trưởng; Sở Thông tin và Truyền thông được cử làm Khối phó năm 2019.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, các đơn vị trong Khối thể hiện sự quyết tâm luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đồng thời, tiếp tục gắn hoạt động tổng kết thi đua với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm, kết nối giữa các đơn vị thành viên./.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 12/02/2019 .Lượt xem: 341 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tình hình thực hiện công tác nội vụ tỉnh Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thực hiện sắp xếp, hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI
Hướng dẫn biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC XÉT CHỌN VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HUỲNH NGỌC HUỆ LẦN I - NĂM 2019
Các tin cũ hơn:
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU NGÀY 12/8/2016 CỦA TỈNH UỶ QUẢNG NAM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tình hình triển khai, thực hiện, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
     • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính bị sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội