Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hội nghị triển khai Chương trình Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam năm 2019
Sáng ngày 25/01/2019, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thùy - PGĐ Sở LĐ-TBXH Quảng Nam phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thùy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020; thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác trẻ em phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 18 huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện Mô hình Bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới; đại diện 05 tập thể được khen thưởng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2018 và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đến dự và đưa tin.

Trong năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Sở, sự vào cuộc của các ngành, các cấp công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được các kết quả đáng khích lệ:  tỷ lệ trẻ em có nguy cơ lang thang; trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm; trẻ em vi phạm pháp luật giảm; Các hoạt động Vì trẻ em đã được đầu tư hiệu quả, tập trung hơn; Nguồn lực huy động cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tăng hơn năm trước; Tỷ lệ xã, phường, TT được công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với TE tăng; Hoạt động tập huấn nâng cao năng lực và truyền thông, tư vấn được đẩy mạnh; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp xã hội của Nhà nước được hưởng các chế độ theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Các vụ việc vi phạm quyền TE đã được các cấp giải quyết kịp thời

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố được kiện toàn và từng bước hoạt động hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới được chú trọng, tổ chức được nhiều hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút được nhiều người tham gia, tạo được bước chuyển biến về nhận thức nhằm thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới.


Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hồng - TP BVCSTE&BĐG, Sở LĐ-TBXH Quảng Nam
báo cáo kết quả công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 tại hội nghị

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về những khó khăn, thách thức và đề xuất những giải pháp cho công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới trong năm 2019. Theo đó, mục tiêu đặt ra đối với công tác bảo vệ trẻ em trong năm 2019 cần tập trung: 

Đối với công tác trẻ em: Giảm 0,15% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với năm 2018; trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và có các biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời. 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hoà nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Phấn đấu trên 87% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. 100% huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn củng cố, kiện toàn Ban Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 và hoạt động có hiệu quả. Huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đạt trên 6 tỷ đồng.

Đối với công tác Bình đẳng giới: Giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.


Khen thưởng 05 tập thể đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp trẻ em 2018

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thùy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì hội nghị đề nghị các đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tập trung vào giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới trong thời gian tới như đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước tập trung các hoạt động thông tin giáo dục, truyền thông, tư vấn/tham vấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cập nhật dữ liệu trẻ em trên phần mềm quản lý, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, thực hiện tốt việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, đổi mới công tác huy động các nguồn lực xã hội, duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác này trong thời gian tới./.

Nguồn tin: Phòng BVCSTE&BĐG
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 28/01/2019 .Lượt xem: 477 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về kiến thức phòng ngừa lao động trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em có nguy cơ, trẻ em tham gia lao động.
Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đánh giá sự tham gia của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em các cấp tại tỉnh Quảng Nam
Tập huấn triển khai Luật Trẻ em và các chuyên đề về trẻ em tại cộng đồng 2019
Tập huấn triển khai Mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019
Hội thảo Lập kế hoạch thực hiện khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em năm 2019
Đoàn đại biểu trẻ em tỉnh Quảng Nam vượt khó học giỏi đi tham quan các tỉnh phía bắc và báo công với Bác Hồ
Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2019
Chương trình "Hành trình cuộc sống" tại Quảng Nam năm 2019
Tam Kỳ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019
Trao dụng cụ học tập và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em tại cộng đồng • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập