Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Hội nghị triển khai Chương trình Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam năm 2019
Sáng ngày 25/01/2019, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thùy - PGĐ Sở LĐ-TBXH Quảng Nam phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thùy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020; thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác trẻ em phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 18 huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện Mô hình Bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới; đại diện 05 tập thể được khen thưởng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2018 và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đến dự và đưa tin.

Trong năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Sở, sự vào cuộc của các ngành, các cấp công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được các kết quả đáng khích lệ:  tỷ lệ trẻ em có nguy cơ lang thang; trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm; trẻ em vi phạm pháp luật giảm; Các hoạt động Vì trẻ em đã được đầu tư hiệu quả, tập trung hơn; Nguồn lực huy động cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tăng hơn năm trước; Tỷ lệ xã, phường, TT được công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với TE tăng; Hoạt động tập huấn nâng cao năng lực và truyền thông, tư vấn được đẩy mạnh; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng trợ giúp xã hội của Nhà nước được hưởng các chế độ theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Các vụ việc vi phạm quyền TE đã được các cấp giải quyết kịp thời

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố được kiện toàn và từng bước hoạt động hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới được chú trọng, tổ chức được nhiều hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút được nhiều người tham gia, tạo được bước chuyển biến về nhận thức nhằm thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới.


Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hồng - TP BVCSTE&BĐG, Sở LĐ-TBXH Quảng Nam
báo cáo kết quả công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 tại hội nghị

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về những khó khăn, thách thức và đề xuất những giải pháp cho công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới trong năm 2019. Theo đó, mục tiêu đặt ra đối với công tác bảo vệ trẻ em trong năm 2019 cần tập trung: 

Đối với công tác trẻ em: Giảm 0,15% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt so với năm 2018; trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quản lý và có các biện pháp can thiệp, trợ giúp kịp thời. 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hoà nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. Phấn đấu trên 87% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. 100% huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn củng cố, kiện toàn Ban Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 và hoạt động có hiệu quả. Huy động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đạt trên 6 tỷ đồng.

Đối với công tác Bình đẳng giới: Giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.


Khen thưởng 05 tập thể đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp trẻ em 2018

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thùy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì hội nghị đề nghị các đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tập trung vào giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới trong thời gian tới như đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước tập trung các hoạt động thông tin giáo dục, truyền thông, tư vấn/tham vấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cập nhật dữ liệu trẻ em trên phần mềm quản lý, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, thực hiện tốt việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, đổi mới công tác huy động các nguồn lực xã hội, duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác này trong thời gian tới./.

Nguồn tin: Phòng BVCSTE&BĐG
Người đăng: Nguyễn Hữu Thanh .Ngày đăng: 28/01/2019 .Lượt xem: 727 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo: 6 tháng cuối năm 2020: Tập trung thanh tra công tác giảm nghèo; an toàn lao động; bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Chung tay vì sự an toàn của trẻ em
Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà trẻ em, gia đình chính sách khó khăn tại tỉnh Quảng Nam
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty CP Sữa Việt Nam và tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức các hoạt động vì trẻ em
“Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam” và chương trình sữa học đường đến với trẻ em tỉnh Quảng Nam
Đồng chí Võ Hồng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm,tặng quà cho trẻ em xã vùng cao Phước Công (Phước Sơn).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, tặng quà trẻ em Nam Trà My nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thăm, tặng quà trẻ em tại Đông Giang và Tây Giang
Thủ tướng thúc giục việc xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em
    
1   2