Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại  Công văn số 502/TTr-HKGS ngày 27/7/2018 về định hướng chương trình thanh tra năm 2019 và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 301/TTT-VP ngày 18/9/2018 về xây dựng và báo cáo dự kiến kế hoạch công tác thanh tra năm 2019; ngày 26/12/2018, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 437/QĐ-LĐTBXH về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở.

           Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan biết về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Sở để qua đó phối hợp tốt, không để xảy ra tình trạng chồng, chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đề nghị Quý cơ quan  tải Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 tại đây về tham khảo, triển khai thực hiện. 
Nguồn tin: Thanh tra Sở
Người đăng: Nguyễn Thành Khả .Ngày đăng: 03/01/2019 .Lượt xem: 2375 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thanh tra thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2020
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video