Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Tình hình triển khai, thực hiện, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tính đến ngày 10/11/2018, Sở đã công nhận 73 sáng kiến của CC, VC, NLĐ, thuộc nhóm công việc tổ chức, hành chính, kế toán có 17 sáng kiến; nhóm công việc lao động, việc làm, dạy nghề có 22 sáng kiến; nhóm công việc chính sách NCC, BTXH có 16 sáng kiến; nhóm công việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em và BĐG có 05 sáng kiến; nhóm công việc PCTNXH có 11 sáng kiến.

Thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh và Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam;

Trong năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng kiến thuộc phạm vi quản lý nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội. Ngay từ đầu năm, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Sở đã tiến hành đăng ký sáng kiến; trên cơ sở đó triển khai thực hiện các giải pháp (quản lý, kỹ thuật, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) nhằm đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tính đến ngày 10/11/2018, Sở đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận 73 sáng kiến của công chức, viên chức, người lao động. Tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đều có sáng kiến; trong đó, nhóm công việc tổ chức, hành chính, kế toán có 17 sáng kiến; nhóm công việc lao động, việc làm, dạy nghề có 22 sáng kiến; nhóm công việc chính sách người có công, bảo trợ xã hội có 16 sáng kiến; nhóm công việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới có 05 sáng kiến; nhóm công việc phòng, chống tệ nạn xã hội có 11 sáng kiến; thanh tra Sở có 02 sáng kiến. Nhiều sáng kiến tại Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam thể hiện sự tìm tòi, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ và đối tượng quản lý; các sáng kiến thiết lập, cải tiến quy trình thực hiện công việc tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong thực tiễn; sáng kiến tại các trường trung cấp nghề trực thuộc Sở đáp ứng yêu cầu cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong trường nghề (như: Mô hình hàn ống; cải tiến hệ thống điều khiển PLC khí nén; sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học nghề may và thiết kế thời trang; Ứng dụng chương trình Hướng nghiệp trung học cơ sở của tổ chức ILO vào công tác tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp)... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những sáng kiến nội dung còn chung chung, chưa thể hiện tính sáng tạo, ứng dụng cao; một số cá nhân vẫn chưa hiểu rõ cách thức trình bày đơn yêu cầu công nhận sáng kiến gây khó khăn cho quá trình thẩm định, xét duyệt. Công tác nhận xét, chấm điểm sáng kiến cũng có nhiều khó khăn do tiêu chí để nhận xét, chấm điểm (theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh) chưa rõ ràng, cụ thể (về phạm vi xác định tính mới của sáng kiến; phần lớn sáng kiến ở các đơn vị có tính ứng dụng cao nhưng mức độ hiệu quả hầu như chỉ trong phạm vi lĩnh vực công tác...).

Kết quả, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã công nhận 70 sáng kiến cấp cơ sở và đề nghị công nhận 04 sáng kiến cấp tỉnh năm 2018; đây sẽ là cơ sở quan trọng để xét danh hiệu thi đua và đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở năm 2018.

Tuy còn có những hạn chế, khó khăn, bất cập nhưng nhìn chung hoạt động đăng ký, nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đang ngày càng được quan tâm thực hiện; thông qua đó, đã tạo nên những tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam./.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 27/11/2018 .Lượt xem: 62 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI QUẢNG NAM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH TỔNG HỢP
CHỈ THỊ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
    
1   2  
     • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 • Thông tư Bộ Công thương
  Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
 • Thông tư của Bộ công thương
  quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực