Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI QUẢNG NAM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH TỔNG HỢP
Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam đã chính thức đi vào hoạt động với các nhóm chức năng, nhiệm vụ đa dạng, tổng hợp như: Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp; tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng; tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn; tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, ...

Được thành lập từ năm 2009, trải qua quá trình hơn 9 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Xã hội Quảng Nam và Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật Quảng Nam đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần tích cực vào kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do đều nằm trong nội thị phố cổ Hội An với diện tích đất nhỏ hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp nên trong nhiều năm qua các đơn vị chưa thể xây dựng, mở rộng các công trình để tổ chức hoạt động theo mô hình cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp nhằm cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cần thiết, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho đối tượng; việc tái hòa nhập cho đối tượng về lại cộng đồng còn hạn chế. Mặt khác, do mỗi đơn vị chỉ chuyên phục vụ các nhóm đối tượng khác nhau nên khi đối tượng (trẻ em) thay đổi độ tuổi, thay đổi về chế độ trợ cấp phải di chuyển nơi ở làm ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, sức khỏe của các em.


Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện đầu tư mở rộng cơ sở vật chất trên cơ sở đó tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo mô hình cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhu cầu chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Xã hội Quảng Nam và Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật Quảng Nam. Từ ngày 01/9/2018 đến nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam đã chính thức đi vào hoạt động với các nhóm chức năng, nhiệm vụ đa dạng, tổng hợp như: Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp; tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng; tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn; tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động phù hợp khác; thực hiện việc dạy nghề, tạo việc làm, hướng nghiệp để tổ chức hòa nhập tốt cho đối tượng khi đưa về lại cộng đồng...  Trụ sở Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam đang được triển khai đầu tư xây dựng mới tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; vì vậy, trong thời gian đầu, đơn vị làm việc tại 02 cơ sở (số 108 đường Nguyễn Trường Tộ và số 01 đường Phạm Hồng Thái, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam); trụ sở chính đóng tại số 108 đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Hội An.

          Việc sáp nhập Trung tâm Xã hội Quảng Nam và Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật Quảng Nam thành một cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp đã tinh giảm được đầu mối quản lý, tinh gọn tổ chức bộ máy; với mô hình hoạt động mới mang tính tổng hợp, đơn vị có điều kiện cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cần thiết tạo điều kiện cho đối tượng phát triển tốt về thể chất và tinh thần, sớm phục hồi chức năng để hòa nhập lại với cộng đồng. Song do phải hoạt động ở hai cơ sở cũ nên công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành tại đơn vị đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam đang phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, tích cực, quyết tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất vượt qua các khó khăn, trở ngại, nỗ lực xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 27/11/2018 .Lượt xem: 149 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP
Hội thi thể thao - Giao lưu văn nghệ và tổng kết công tác thi đua năm 2018
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TU NGÀY 12/8/2016 CỦA TỈNH UỶ QUẢNG NAM VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY THUỘC TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
Các tin cũ hơn:
CHỈ THỊ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
    
1   2  
    

 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 • Thông tư Bộ Công thương
  Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn