Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019
TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DÂN TỘC MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM

            Sáng ngày 30/11/2018,Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

Tại Lễ khai giảng có sự tham dự của 323 học sinh trung cấp khóa 8, 9, 10 của Trường; các đại biểu là lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, lãnh đạo UBND và phòng LĐ-TB&XH các huyện miền núi Quảng Nam; đặc biệt có sự tham dự của 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng

Quảng cảnh lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Quí Quý – Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và đề ra phướng hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019. Trong năm học 2017-2018, Trường đã thực hiện đảm bảo các điều kiện để tổ chức đạo tạo và giải quyết việc làm cho 198 học sinh hệ trung cấp khóa 8, 9; đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng cho 781 học viên là lao động nông thôn và lao động người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa cấp bằng tốt nghiệp và giới thiệu việc làm cho 73 học sinh các lớp nghề trình độ trung cấp ở các nghề: nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất, nghề May thời trang, nghề Thú y và nghề Công tác xã hội. Đồng thời, nhà trường luôn đẩy mạnh việc đào tạo nghề gắn với thực tập, thực tế tại doanh nghiệp, thực hiện công tác quản lý học sinh, đảm bảo các chế độ chính sách người học nghề và chăm lo đến đời sống tinh thần của học sinh đang học nghề và đã học nghề khi đến doanh nghiệp làm việc.

Năm học 2018-2019, Trường được UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao tuyển mới 200 chỉ tiêu trung cấp. Tính đến thời điểm hiện nay, đã tuyển sinh được 198/200 chỉ têu được giao ở các nghề Cơ điện nông thôn, May thời trang, Mộc xây dựng và trang trí nội thất, Hàn và tiếp tục tổ chức đào tạo 125 chỉ tiêu trình độ trung cấp các năm trước chuyển sang. Trong thời gian đến, tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh học nghề để đảm bảo chỉ tiêu đào tạo nghề được giao. Nhà trường phấn đấu tổ chức tuyển sinh và đào tạo khoảng 900 lao động theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND và 150 lao động theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg. Đối với năm 2019, tiếp tục phối hợp tích cực với địa phương miền núi của tỉnh tuyển sinh khoản 1.000 lao động theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND và 500 lao động theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg. Tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận để hợp tác đào tạo, tham quan, thực tập và giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường, phấn đấu 100% học sinh, học viên có việc làm sau đào tạo.


Ông Nguyễn Quí Quý phát biểu Khai giảng

Nhân dịp khai giảng đào tạo nghề cho thanh niên là người dân tộc thiểu số, nhà trường đã thực hiện ký kết với 06 doanh nghiệp về hợp tác đào tạo và tiếp nhận người học nghề vào làm việc sau khi tốt nghiệp. Đồng thời các doanh nghiệp đã hỗ trợ gần 50 triệu đồng học bỗng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia học nghề./.

Một số hình ảnh khai giảng đào tạo nghề thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam

Đồng chí Huỳnh Tấn Triều, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu


Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My phát biểu


Các doanh nghiệp trao học bổng cho nhà trường


Trao học bổng học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn học nghề

Người đăng: Phan Văn Bình .Ngày đăng: 31/10/2018 .Lượt xem: 336 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị triển khai công tác phân luồng đào tạo và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019
BỔ SUNG NHIỀU NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG
CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ CÔNG BỐ ỨNG DỤNG CHỌN NGHỀ - CHỌN TRƯỜNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình các môn học thuộc khối các môn học chung
Các tin cũ hơn:
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Đào tạo đi đôi giải quyết việc làm
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Ứng dụng chọn nghề - chọn trường trên thiết bị di động
Về việc xin ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018
Góp ý dự thảo Đề án và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Cuộc thi "Tôi chọn nghề": sự lan tỏa tích cực
    
1   2  
    


 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.