Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch”

Sáng ngày 26/10/2018, tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy Lợi Miền Trung – thành phố Hội An, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch”. Tham dự Hội thảo đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có đồng chí Huỳnh Tấn Triều – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Thùy, Phó Giám đốc  – chủ trì Hội thảo và lãnh đạo Phòng Dạy nghề; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đồng chí Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở - đồng chủ trì Hội thảo và lãnh đạo Phòng Quản lý Lưu trú, Quản lý Lữ hành. Đặc biệt Hội thảo có sự tham dự gần 80 đại biểu đến từ Văn phòng Tỉnh Ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy; lãnh đạo UBND, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo và quản lý nhân sự của gần 50 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và lữ hành trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo và các khoa của các Đại học, Cao đẳng và Trung cấp có tham gia đào tạo ngành nghề du lịch, dịch vụ; đại người lao động đã học nghề và tham gia làm việc tại các doanh nghiệp.

Quang cảnh hội thảo.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo do đồng chí Nguyễn Thùy – chủ trì Hội thảo trình bày đã nêu rõ về: Mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XXI) ngày 27/12/2016 về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, cụ thể về nhân lực du lịch là: lao động trong ngành du lịch 20.000 người vào năm 2020và đến năm 2025 lao động trực tiếp trong ngành du lịch 25.000 người; Nghị quyết cũng đã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp lớn để triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt có giải pháp coi trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tốt nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Đánh giá về nhân lực trong ngành du lich: Nhìn chung, lao động trong ngành dịch vụ du lịch của tỉnh Quảng Nam hiện nay là  có những chuyển biến tích cực theo hướng chuyên nghiệp về trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ. Đội ngũ lao động cũ được tham gia nhiều lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo tiêu chuẩn VTOS, môi trường làm việc trong ngành du lịch ngày càng chuyên nghiệp, các doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến việc tuyển dụng lao động chất lượng cao và công tác tự đào tạo tại chỗ đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng nguồn lao động hiện tại. Tuy nhiên, chất lượng lao động ngành du lịch không đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ lẫn khả năng giao tiếp ngoại ngữ, thiếu lao động lành nghề, khan hiếm về nhân lực cấp quản lý có chuyên môn cao. Những bất cập trong việc đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch vẫn còn tồn tại và chưa có giải pháp khắc phục như: về cập nhật chương trình và giáo trình đào tạo; trình độ sư phạm, chuyên môn của đội ngũ giáo viên dạy nghề du lịch và dịch vụ; vấn đề “đầu ra” với các sinh viên, học sinh khi theo học tại các cơ sở đào tạo du lịch trong tỉnh cũng chưa được bảo đảm, dẫn tới sức hút đối với người có năng lực tốt theo học chưa nhiều, các em tự tìm đến các cơ sở đào tạo ngoài tỉnh tham gia học nghề.


Đồng chí Nguyễn Thùy, phát biểu báo cáo đề dẫn

Ngoài báo cáo đề dẫn, Hội thảo đã có 5 bản tham luận được trình bày:

     - Mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các trường đào tạo du lịch trong tỉnh nói chung và ngoài tỉnh nói riêng. Mong muốn và kỳ vọng của doanh nghiệp du lịch đối nguồn lao động là lực lượng sinh viên từ các trường đào tạo nghề, do Bà Lê Thị Bé Phượng, Trưởng nhân sự Khách sạn Almanity Hội An trình bày.

     - Hợp tác với doanh nghiệp trong việc tổ chức đào tạo lao động dịch vụ du lịch, do Ông Huỳnh Công Hải, Phó HT Trường TCN Bắc Quảng Nam trình bày.

     - Sự liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề trong việc đào tạo lao động do Bà Trương Thị Thanh Hải, Trưởng phòng HC-NS, Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An trình bày.

     - Xây dựng mối liên kết bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp du lịch do Ông Lê Hữu Dõng, Q. Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi Miền trung.

     - Đào tạo ngành du lịch ở Đại học Quảng Nam do Ông Trần Vân Anh, trưởng Khoa Kinh tế - Du lịch, ĐH Quảng Nam trình bày.

 

Một số hình ảnh đại biểu phát biểu tham luận:

 

Các tham luận và 06 ý kiến tham gia tại Hội thảo, đã tập trung phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tạo sự liên kết và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực du lịch trong việc đào tạo và sử dụng lao động trong ngành du lịch, dịch vụ.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Huỳnh Tấn Triều, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, Quảng Nam là tỉnh giàu tiềm năng du lịch, trong thời gian qua, địa phương không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng không gian du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch đã được chú trọng và đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm ngành nghề, đối tượng. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý về những vấn đề cần quan tâm như: Thống nhất chương trình hành động để thực hiện mục tiêu của Tỉnh đề ra; sắp xếp và nâng cao năng lực cơ sở đào tạo để thu hút lao động đủ điều kiện được đào tạo chuyên nghiệp và có chất lượng; cơ chế hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với lao động tham gia học nghề; doanh nghiệp cần quan tâm đến cung cấp thông tin tuyển dụng chính xác để cơ quan quản lý nhà nước xây dựng dự báo đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế phối hợp chặc chẽ giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở đào tạo.

Đồng chí Huỳnh Tấn Triều, phát biểu tại Hội thảo

Để minh chứng thêm cho việc hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo là nhu cầu tất yếu, tại Hội thảo các đại biểu đã chứng kiến 03 thảo thuận hợp tác đào tạo đã được ký kết đó là ký kết giữa Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam với khách sạn Lasenta Boutique Hoi an và với Koi Reort & Spa Hoi an; giữa Trường Đại học Quảng Nam với Anantara Hội An resort & spa.

Các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp ký kết hợp tác đào tạo tại Hội thảo

Thay mặt chủ trì Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thùy đã phát biểu tổng kết Hội thảo với các nội dung: về đồng thuận nhận thức một cách đầy đủ về vai trò quan trọng của nguồn nhân lực cho du lịch hiện nay, và thống nhất những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai công tác đào tạo cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Trong đó cần tập trung những nhiệm vụ:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm để mọi người, mọi cấp, ngành nhận thức một cách đầy đủ về tâm quan trọng của kinh tế du lịch nói chung và nguồn nhân lực du lịch nói riêng;

- Cần nghiên cứu thiết lập dữ liệu về cung – cầu lao động và vận hành hiệu quả hệ thống thông tin về thị trường đào tạo, thị trường lao động và thị trường việc làm về lĩnh vực du lịch, dịch vụ;

- Rà soát, sắp xếp, nâng cáo năng lực mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH nói chung và phát triển du lịch của tỉnh nói riêng.

-  Nghiên cứu xây dựng một số chính sách, cơ chế liên kết đặc thù giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch để đào tạo nguồn lao động cung cấp cho doanh nghiệp, chương trình và dự án trọng điểm du lịch của tỉnh.

Sau Hội thảo này, Đồng chí Nguyễn Thùy thay mặt lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo giao Phòng Dạy nghề ( Sở LĐ-TB-XH ) và Phòng Quản lý lưu  trú (Sở VH-TT-DL) tiếp thu, tổng hợp các ý kiến thành kỹ yếu của hội thảo để phổ biến tuyên truyền và nghiên cứu tham mưu lãnh đạo  để chỉ đạo, triển khai nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên lĩnh vực dịch vụ và du lịch trong thời gian đến.

Người đăng: Phan Văn Bình .Ngày đăng: 31/10/2018 .Lượt xem: 283 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nhân lực - yếu tố đưa Quảng Nam bứt phá mạnh mẽ
Phóng sự " Quảng Nam phân luồng đào tạo và Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp"
Hội nghị triển khai công tác phân luồng đào tạo và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019
BỔ SUNG NHIỀU NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG
CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ CÔNG BỐ ỨNG DỤNG CHỌN NGHỀ - CHỌN TRƯỜNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình các môn học thuộc khối các môn học chung
Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019
Các tin cũ hơn:
Đào tạo đi đôi giải quyết việc làm
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Ứng dụng chọn nghề - chọn trường trên thiết bị di động
Về việc xin ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018
Góp ý dự thảo Đề án và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Cuộc thi "Tôi chọn nghề": sự lan tỏa tích cực
Kỳ thi Tay nghề quốc gia – nâng cao kỹ năng nghề, sức sáng tạo lao động trẻ.
    
1   2  
    


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng