Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Tỉnh ủy  về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch", với các nội dung sau:

- Tổng quan thực trạng công tác đào tạo và nhu cầu lao động qua đào tạo trong lĩnh vực du lịch; Những cơ chế, chính sách, định hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Những yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và đào tạo, doanh nghiệp, người lao động… trong việc phát triển nguồn nhân lực du lịch;

- Cơ chế hợp tác, phối hợp giữa các bên có liên quan về tính bền vững trong phát triển nhân lực du lịch;

- Ký kết hợp tác đào tạo, cung ứng lao động.

Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo: ngày 26/10/2018, tại Thành phố Hội An.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rất mong nhận được sự quan tâm đến nội dung Hội thảo của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Mọi chi tiết liên quan đến Hội thảo, xin liên hệ phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 11 - Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), điện thoại 0235.3812386; ông Phan Văn Bình – Phó trưởng phòng Dạy nghề, điện thoại di động 0905922045.

Trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: Phòng Dạy nghề
Người đăng: Phan Văn Bình .Ngày đăng: 09/10/2018 .Lượt xem: 289 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nhân lực - yếu tố đưa Quảng Nam bứt phá mạnh mẽ
Phóng sự " Quảng Nam phân luồng đào tạo và Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp"
Hội nghị triển khai công tác phân luồng đào tạo và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019
BỔ SUNG NHIỀU NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG
CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ CÔNG BỐ ỨNG DỤNG CHỌN NGHỀ - CHỌN TRƯỜNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình các môn học thuộc khối các môn học chung
Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Các tin cũ hơn:
Ứng dụng chọn nghề - chọn trường trên thiết bị di động
Về việc xin ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018
Góp ý dự thảo Đề án và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Cuộc thi "Tôi chọn nghề": sự lan tỏa tích cực
Kỳ thi Tay nghề quốc gia – nâng cao kỹ năng nghề, sức sáng tạo lao động trẻ.
Hội nghị triển khai tuyển sinh năm 2018 -2019 và thực hiện gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO "SẮP XẾP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM"
    
1   2  
    


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng