Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Tỉnh ủy  về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch", với các nội dung sau:

- Tổng quan thực trạng công tác đào tạo và nhu cầu lao động qua đào tạo trong lĩnh vực du lịch; Những cơ chế, chính sách, định hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Những yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và đào tạo, doanh nghiệp, người lao động… trong việc phát triển nguồn nhân lực du lịch;

- Cơ chế hợp tác, phối hợp giữa các bên có liên quan về tính bền vững trong phát triển nhân lực du lịch;

- Ký kết hợp tác đào tạo, cung ứng lao động.

Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo: ngày 26/10/2018, tại Thành phố Hội An.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rất mong nhận được sự quan tâm đến nội dung Hội thảo của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Mọi chi tiết liên quan đến Hội thảo, xin liên hệ phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (số 11 - Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), điện thoại 0235.3812386; ông Phan Văn Bình – Phó trưởng phòng Dạy nghề, điện thoại di động 0905922045.

Trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: Phòng Dạy nghề
Người đăng: Phan Văn Bình .Ngày đăng: 09/10/2018 .Lượt xem: 123 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Đào tạo đi đôi giải quyết việc làm
Các tin cũ hơn:
Ứng dụng chọn nghề - chọn trường trên thiết bị di động
Về việc xin ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở GDNN công lập thuộc tỉnh
BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018
Góp ý dự thảo Đề án và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Cuộc thi "Tôi chọn nghề": sự lan tỏa tích cực
Kỳ thi Tay nghề quốc gia – nâng cao kỹ năng nghề, sức sáng tạo lao động trẻ.
Hội nghị triển khai tuyển sinh năm 2018 -2019 và thực hiện gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO "SẮP XẾP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM"
    
1   2  
     • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 • Thông tư Bộ Công thương
  Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
 • Thông tư của Bộ công thương
  quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực