Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người làm công tác giảm nghèo
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2743/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định mức chỉ hỗ trợ đối với những người làm công tác giảm nghèo ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020.

Chính sách này chỉ áp dụng đối với những xã, phường, thị trấn có quy mô hộ nghèo từ 50 hộ trở lên được cấp thầm quyền phê duyệt năm 2017.

Đối tượng áp dụng là người phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao nhiệm vụ theo dõi, thực hiện công tác giảm nghèo; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thuộc một trong các hội, đoàn thể: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân cấp xã chọn làm cộng tác viên giảm nghèo.

Mức chi hỗ trợ được quy định cụ thể sau: Mức chi hỗ trợ người theo dõi, thực hiện công tác giảm nghèo tại xã, phường, thị trấn thuộc khu vực đồng bằng: Bằng 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng; xã, thị trấn thuộc khu vực miền núi: Bằng 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng.

Mức chi hỗ trợ cộng tác viên giảm nghèo tại xã thuộc khu vực đồng bằng  có quy mô hộ nghèo từ 50 hộ đến 150 hộ là bằng 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng; từ 150 đến 250 hộ bằng 0,35 mức lương cơ sở/người/tháng; trên 250 hộ bằng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng.

Mức chi hỗ trợ cộng tác viên giảm nghèo tại các xã thuộc khu vực miền núi có quy mô hộ nghèo từ 50 hộ đến 150 hộ là bằng 0,35 mức lương cơ sở/người/tháng; từ 150 đến 250 hộ bằng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng; trên 250 hộ bằng 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng.

Ngoài mức chi hỗ trợ nêu trên, người làm công tác giảm nghèo cấp xã được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật…

Về kinh phí thực hiện, ngân sách tỉnh đảm bảo 100% đối với các huyện miền núi; các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành tự đảm bảo ngân sách thực hiện; các huyện còn lại: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%; ngân sách huyện đảm bảo 50%.

Người đăng: Phòng Bảo trợ xã hội .Ngày đăng: 24/09/2018 .Lượt xem: 373 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập huấn về tiếp cận lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải cho người khuyết tật
Nâng cao năng lực cán bộ nòng cốt Hội Người khuyết tật
Gặp mặt giao lưu nhân kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam
Tư vấn chính sách, pháp luật cho người khuyết tật
Chương trình khám bệnh miễn phí của Hội Thương binh và Quân nhân Hàn Quốc tại Làng Hòa Bình Quảng Nam.
Lễ ra mắt và ký kết Biên bản thỏa thuận thực hiện Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật”
Gần 8 tỷ đồng hỗ trợ cải thiện việc thực thi chính sách về trợ giúp người khuyết tật
500 suất quà Tết cho hộ nghèo bảo trợ xã hội huyện Thăng Bình, Phú Ninh.
Gần 4 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ khuyết tật tại Làng Hòa Bình Quảng Nam.
Năm 2019, tiếp tục thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua hệ thống cơ quan Bưu điện.
Các tin cũ hơn:
Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2018
Đón Tết Trung thu tại Làng Hòa Bình Quảng Nam
Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Hướng dẫn thực hiện chi trả gói trợ giúp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện
Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình trợ giúp người khuyết tật tại huyện Thăng Bình
Hơn 10 tỷ đồng xây dựng mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
Tiếp tục chi trả gói trợ giúp xã hội qua hệ thống Bưu Điện
Triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội
Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
Đề xuất nâng mức chúc thọ người cao tuổi
    
1   2  
    


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng