Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hướng dẫn thực hiện chi trả gói trợ giúp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chi trả thông qua hệ thống Bưu điện đối với trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.

Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp ký hợp đồng với Bưu điện cấp huyện chi trả cho các đối tượng; hàng tháng tiến hành rà soát, điều chỉnh tăng, giảm, lập và gửi danh sách đối tượng cần chi trả trợ cấp (đối với chính sách hỗ trợ tiền điện hỗ trợ theo quý) cho cơ quan Bưu điện cấp huyện để thực hiện chi trả, làm thủ tục đề nghị cơ quan Kho bạc huyện chuyển kinh phí chi trả trợ cấp cho cơ quan Bưu điện đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện để đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp cho đối tượng đúng thời gian quy định; hàng quý đối chiếu số liệu đã chi trả để thanh toán phí dịch vụ chi trả cho Bưu điện huyện.

Đối với Bưu điện các huyện, thị xã và thành phố: Thực hiện ký hợp đồng chi trả trợ cấp thông qua cơ quan cung cấp dịch vụ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; thống nhất thời gian, địa điểm chi trả trợ cấp cho các hộ gia đình có đối tượng trợ cấp xã hội, tiền điện cho hộ nghèo tại địa phương với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời thông báo thời gian và địa điểm với Ủy ban nhân dân  các xã, phường, thị trấn để thuận tiện theo dõi, giám sát công tác chi trả; tiếp nhận, quản lý kinh phí chuyển theo tháng, theo kỳ vào tài khoản của đơn vị; hàng tháng tiến hành chi trả trợ cấp đến đối tượng tại điểm bưu điện văn hóa xã/bưu cục nơi đối tượng cư trú theo danh sách và địa chỉ các hộ gia đình do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp; trường hợp đơn vị cung ứng dịch vụ không chi trả được trợ cấp xã hội do đối tượng hoặc người được ủy quyền không ra điểm Bưu điện/bưu cục nhận trợ cấp theo thời gian quy định (trong thời hạn 02 tháng liên tục), đơn vị có trách nhiệm phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tìm hiểu nguyên nhân: Nếu do đối tượng chết, mất tích hoặc chuyển khỏi địa bàn không thông báo, Bưu điện có trách nhiệm thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã và thành phố biết để giải quyết làm các thủ tục dừng trợ cấp hoặc tạm dừng chi trả trợ cấp theo thẩm quyền; tiếp nhận thông tin từ đối tượng hưởng trợ cấp và phản hồi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; phối hợp hướng dẫn và trợ giúp đối tượng hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ nếu đối tượng có nhu cầu và đề nghị hỗ trợ; hàng tháng, tổng hợp và báo cáo số hộ gia đình, số tiền đã chi trả và danh sách các hộ gia đình chưa nhận tiền trợ cấp để chuyển chi trả vào tháng sau cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, trước ngày 20 hàng tháng; đồng thời sao gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn để theo dõi, giám sát; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức in ấn và cấp sổ lĩnh tiền trợ cấp cho đối tượng; tổng hợp chứng từ và quyết toán với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã và thành phố (bao gồm cả kinh phí chi trả trợ cấp và phí cung cấp dịch vụ), đảm bảo thời gian đã cam kết và thống nhất trong hợp đồng.

Thời gian chi trả trợ cấp: từ ngày 05 đến ngày 18 hàng tháng.

Người đăng: Phòng Bảo trợ xã hội .Ngày đăng: 28/08/2018 .Lượt xem: 260 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lễ ra mắt và ký kết Biên bản thỏa thuận thực hiện Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật”
Gần 8 tỷ đồng hỗ trợ cải thiện việc thực thi chính sách về trợ giúp người khuyết tật
500 suất quà Tết cho hộ nghèo bảo trợ xã hội huyện Thăng Bình, Phú Ninh.
Gần 4 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ khuyết tật tại Làng Hòa Bình Quảng Nam.
Năm 2019, tiếp tục thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua hệ thống cơ quan Bưu điện.
Người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội sống trong hộ nghèo được hỗ trợ cải thiện nâng cao mức sống
Hỗ trợ đón Tết đối với cán bộ, nhân viên, người lao động và đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo
Khai giảng lớp tập huấn công tác xã hội trong trợ giúp đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp.
Nâng mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi
Hơn 1,8 tỷ đồng thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật
Các tin cũ hơn:
Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình trợ giúp người khuyết tật tại huyện Thăng Bình
Hơn 10 tỷ đồng xây dựng mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
Tiếp tục chi trả gói trợ giúp xã hội qua hệ thống Bưu Điện
Triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội
Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
Đề xuất nâng mức chúc thọ người cao tuổi
Chương trình hoạt động của Đoàn sinh viên Trường Đại học STU tại Làng Hòa Bình Quảng Nam
Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam triển khai công tác truyền thông tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh
Chương trình sinh hoạt của Đoàn CULP tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật Quảng Nam
Tập huấn nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng năm 2018
    
1   2  
    


 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
 • Thông tư Bộ Công thương
  Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
 • Thông tư của Ngân hàng Nhà nước VN
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn