Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Hướng dẫn thực hiện chi trả gói trợ giúp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chi trả thông qua hệ thống Bưu điện đối với trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo.

Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp ký hợp đồng với Bưu điện cấp huyện chi trả cho các đối tượng; hàng tháng tiến hành rà soát, điều chỉnh tăng, giảm, lập và gửi danh sách đối tượng cần chi trả trợ cấp (đối với chính sách hỗ trợ tiền điện hỗ trợ theo quý) cho cơ quan Bưu điện cấp huyện để thực hiện chi trả, làm thủ tục đề nghị cơ quan Kho bạc huyện chuyển kinh phí chi trả trợ cấp cho cơ quan Bưu điện đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện để đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp cho đối tượng đúng thời gian quy định; hàng quý đối chiếu số liệu đã chi trả để thanh toán phí dịch vụ chi trả cho Bưu điện huyện.

Đối với Bưu điện các huyện, thị xã và thành phố: Thực hiện ký hợp đồng chi trả trợ cấp thông qua cơ quan cung cấp dịch vụ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; thống nhất thời gian, địa điểm chi trả trợ cấp cho các hộ gia đình có đối tượng trợ cấp xã hội, tiền điện cho hộ nghèo tại địa phương với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời thông báo thời gian và địa điểm với Ủy ban nhân dân  các xã, phường, thị trấn để thuận tiện theo dõi, giám sát công tác chi trả; tiếp nhận, quản lý kinh phí chuyển theo tháng, theo kỳ vào tài khoản của đơn vị; hàng tháng tiến hành chi trả trợ cấp đến đối tượng tại điểm bưu điện văn hóa xã/bưu cục nơi đối tượng cư trú theo danh sách và địa chỉ các hộ gia đình do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp; trường hợp đơn vị cung ứng dịch vụ không chi trả được trợ cấp xã hội do đối tượng hoặc người được ủy quyền không ra điểm Bưu điện/bưu cục nhận trợ cấp theo thời gian quy định (trong thời hạn 02 tháng liên tục), đơn vị có trách nhiệm phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tìm hiểu nguyên nhân: Nếu do đối tượng chết, mất tích hoặc chuyển khỏi địa bàn không thông báo, Bưu điện có trách nhiệm thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã và thành phố biết để giải quyết làm các thủ tục dừng trợ cấp hoặc tạm dừng chi trả trợ cấp theo thẩm quyền; tiếp nhận thông tin từ đối tượng hưởng trợ cấp và phản hồi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; phối hợp hướng dẫn và trợ giúp đối tượng hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ nếu đối tượng có nhu cầu và đề nghị hỗ trợ; hàng tháng, tổng hợp và báo cáo số hộ gia đình, số tiền đã chi trả và danh sách các hộ gia đình chưa nhận tiền trợ cấp để chuyển chi trả vào tháng sau cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, trước ngày 20 hàng tháng; đồng thời sao gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn để theo dõi, giám sát; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức in ấn và cấp sổ lĩnh tiền trợ cấp cho đối tượng; tổng hợp chứng từ và quyết toán với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã và thành phố (bao gồm cả kinh phí chi trả trợ cấp và phí cung cấp dịch vụ), đảm bảo thời gian đã cam kết và thống nhất trong hợp đồng.

Thời gian chi trả trợ cấp: từ ngày 05 đến ngày 18 hàng tháng.

Người đăng: Phòng Bảo trợ xã hội .Ngày đăng: 28/08/2018 .Lượt xem: 311 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập huấn về tiếp cận lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải cho người khuyết tật
Nâng cao năng lực cán bộ nòng cốt Hội Người khuyết tật
Gặp mặt giao lưu nhân kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam
Tư vấn chính sách, pháp luật cho người khuyết tật
Chương trình khám bệnh miễn phí của Hội Thương binh và Quân nhân Hàn Quốc tại Làng Hòa Bình Quảng Nam.
Lễ ra mắt và ký kết Biên bản thỏa thuận thực hiện Dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật”
Gần 8 tỷ đồng hỗ trợ cải thiện việc thực thi chính sách về trợ giúp người khuyết tật
500 suất quà Tết cho hộ nghèo bảo trợ xã hội huyện Thăng Bình, Phú Ninh.
Gần 4 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ khuyết tật tại Làng Hòa Bình Quảng Nam.
Năm 2019, tiếp tục thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua hệ thống cơ quan Bưu điện.
Các tin cũ hơn:
Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình trợ giúp người khuyết tật tại huyện Thăng Bình
Hơn 10 tỷ đồng xây dựng mô hình phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
Tiếp tục chi trả gói trợ giúp xã hội qua hệ thống Bưu Điện
Triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội
Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
Đề xuất nâng mức chúc thọ người cao tuổi
Chương trình hoạt động của Đoàn sinh viên Trường Đại học STU tại Làng Hòa Bình Quảng Nam
Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam triển khai công tác truyền thông tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh
Chương trình sinh hoạt của Đoàn CULP tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật Quảng Nam
Tập huấn nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng năm 2018
    
1   2  
    


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng