Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoan 2016 – 2020.

Ngày 31/7/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoan 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 3577/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa- Xã hội, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; các Sở: Tài chính, KH – ĐT, NN và PTNN, VH-TT và DL, Công thương; Ban dân tộc tỉnh, Ban QL Khu KTM Chu Lai, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội LHPN, Hội ND, Tỉnh Đoàn, Liên Minh HT;  Đại diện lãnh đạo UBND và Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố;  lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Moon Chang Vina, Công ty TNHH MTV Germton, Công ty Vast apprel Việt Nam…

Báo cáo đánh giá thực hiện 02 năm thực hiện Cơ chế do Ông Trần Đình Quế - Trưởng phòng Dạy nghề trình bày tại Hội nghị nêu lên một số nội dung cụ thể: qua 02 năm thực hiện đã đào tạo tổng cộng 2.210 người tham gia học nghề theo Cơ chế (trong đó 1.081 người là đồng bào dân tộc thiểu số); hoàn thành đào tạo 1.667 lao động (trong đó 839 người là dân tộc thiểu số); số lao cung ứng cho doanh nghiệp là 1.493 (trong đó có 786 người là dân tộc thiểu số), trong đó có 781 lao động được đóng bảo hiểm xã hội;  có 16/18 địa phương đã triển khai và đạt kết quả về  đào tạo nghề theo Cơ chế,  12 địa phương đã trực tiếp ký hợp đồng đào tạo, 02 doanh nghiệp đã đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để tham gia đào tạo lao động theo Cơ chế, 09 cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tham gia dạy nghề theo Cơ chế. Báo cáo cũng đã nêu lên được những mô hình làm việc hay, hiệu quả, đồng thời cũng đánh giá những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện cơ chế. Đặc biệt qua 02 năm thực hiện thực tế đã nảy sinh nhiều nội dung cần đề xuất với HĐND và UBND để bổ sung, sửa đổi đối với việc thực hiện cơ chế như: bổ sung đối tượng là người đồng bao kinh thuộc hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn,chế độ đối với người học nghề và đi làm việc tại các doanh nghiệp, mở rộng ngành nghề hỗ trợ đào tạo, đơn vị được giao chi trả tiền chỗ ở cho lao động sau học nghề làm việc tại doanh nghiệp, lao động làm việc tại doanh nghiệp ngoài tỉnh sau khi được hỗ trợ học nghề…

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến từ các đại biểu tham dự Hội nghị chủ yếu tập trung tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất những biện pháp để thực hiện Cơ chế hiệu quả trong thời gia đến. Đặc biệt Hội nghị đã nghe 02 ý kiến bày tỏ những tâm tư, nguyên vọng của người dân tộc thiểu số đã tham gia học nghề và hiện nay đang làm việc tại doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Thùy – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng dù công việc triển khai còn nhiều vấn đề khó khăn, công tác triển khai và phối hợp thực hiện Cơ chế chưa đồng bộ, nhưng thời gian đến yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp cần quyết liệt phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn, tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động để đạt mục tiêu của Cơ chế đã đề ra.

Người đăng: Phan Văn Bình .Ngày đăng: 01/08/2018 .Lượt xem: 415 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị triển khai công tác phân luồng đào tạo và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019
BỔ SUNG NHIỀU NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG
CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ CÔNG BỐ ỨNG DỤNG CHỌN NGHỀ - CHỌN TRƯỜNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình các môn học thuộc khối các môn học chung
Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Đào tạo đi đôi giải quyết việc làm
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Các tin cũ hơn:
Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Cuộc thi "Tôi chọn nghề": sự lan tỏa tích cực
Kỳ thi Tay nghề quốc gia – nâng cao kỹ năng nghề, sức sáng tạo lao động trẻ.
Hội nghị triển khai tuyển sinh năm 2018 -2019 và thực hiện gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO "SẮP XẾP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM"
HỘI THẢO “BÀN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM”
HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VII - NĂM 2017 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ VII - năm 2017
V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động năm 2017, kế hoạch năm 2018.
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo “Bàn về Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam”
    
1   2  
    


 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
 • Nghị định của Chính phủ
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.