Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Khối Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018
Ngày 26/6/2018, tại cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam, Khối Thi đua các Sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Khối Văn hóa - Xã hội) đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018.

         

          Đồng chí Mai Văn Tư, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (đại diện đơn vị được cử làm Khối trưởng Khối Văn hóa - Xã hội năm 2018) và đồng chí Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh (đại diện đơn vị Khối phó) đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Nguyên Huân, Phó Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn phụ trách công tác thi đua - khen thưởng của các đơn vị trong Khối (bao gồm: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông).
          Hội nghị đã nghe đại diện Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trình bày báo cáo sơ kết phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018 của Khối. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị trong Khối đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới", Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020... và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác của ngành, đơn vị đạt nhiều kết quả tốt. Hầu hết các đơn vị đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chính đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2018. Công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục được tăng cường. Công đoàn và Đoàn thanh niên các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia nhất là các hoạt động văn nghệ, thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên; duy trì nếp sống văn minh công sở; xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp... Trong 6 tháng cuối năm 2018, các đơn vị quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra, phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt "Trong sạch, vững mạnh"; chi đoàn, đoàn cơ sở đạt "Vững mạnh xuất sắc"; cơ quan đạt "chuẩn văn hóa" năm 2018.

          Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã tham gia ý kiến chia sẻ thêm về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động của Khối. Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Văn Tư, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thống nhất: gắn với hoạt động tổng kết thi đua năm 2018, đơn vị Khối trưởng sẽ chủ trì tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, kết nối giữa các đơn vị thành viên trong Khối.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Huân, Phó Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá cao các kết quả Khối Văn hóa - Xã hội đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 đã góp phần tích cực vào kết quả chung của tỉnh. Đồng chí lưu ý cần phân tích, đánh giá, làm rõ thêm mức độ hoàn thành các phong trào thi đua tỉnh, ngành, đơn vị đã phát động trong thời gian qua đồng thời đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo quy định. Đồng chí cũng hoan nghênh định hướng đa dạng, đổi mới các phương thức sinh hoạt của Khối Văn hóa - Xã hội nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối trong thời gian đến.../.

Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 11/07/2018 .Lượt xem: 462 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
08 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 7,19% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019
"Nếu không điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là chúng ta đang chuyển gánh nặng cho thế hệ sau"!
Hướng dẫn của Bộ Nội vụ về chính sách đối với CB, CC, VC và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020
Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP
Hội thi thể thao - Giao lưu văn nghệ và tổng kết công tác thi đua năm 2018
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0)
 • Công văn của Sở
  V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN năm 2020