Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Kỳ thi Tay nghề quốc gia – nâng cao kỹ năng nghề, sức sáng tạo lao động trẻ.

Kỳ thi Tay nghề quốc gia – nâng cao kỹ năng nghề, sức sáng tạo

lao động trẻ.

Kỳ thi tay nghề cấp quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức theo định kỳ hai năm một lần, nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, kỹ năng nghề của người lao động và tuyển chọn các thí sinh xuất sắc của đội tuyển quốc gia tham dự thi tay nghề ASEAN và thế giới; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để cung cấp nguồn nhân lực trẻ có kiến thức, có kỹ năng trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kỳ thi tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018 được tổ chức từ ngày 13/5 đến 20/5/2018 tại 6 Hội đồng thi quốc gia.Tham dự kỳ thi lần này có hơn 500 thí sinh của 56 đoàn đại diện cho các Bộ, nghành, địa phương trên cả nước dự thi có 26 nghề (24 nghề thi chính thức, 02 nghề trình diễn). Đoàn dự thi tay nghề của tỉnh Quảng Nam tham gia dự thi ở 3 nghề, gồm: Công nghệ ô tô, Hàn của trường cao đẳng Thaco; Công nghệ thời trang của trường cao đẳng Công nghệ Quảng Nam.

Thí sinh Đặng Hồng Đức (trường cao đẳng Thaco) dự thi ở nghề Công nghệ ô tô.

Thí sinh Phan Thị Trinh (trường cao đẳng Công nghệ) bên sản phẩm dự thi.

Tại kỳ thi này, Đoàn Quảng Nam đạt 2 giải khuyến khích ở nghề Công nghệ ô tô và nghề Hàn. Qua kỳ thi này, giúp các em tự tin hơn, rèn luyện kỹ năng tay nghề, học hỏi nâng cao kỹ năng nghề, nâng cao ý thức học tập sáng tạo, giúp các em nhanh chóng hội nhập, vững tin bước vào đời.

Nguyễn Thị Tuyết Trinh


Người đăng: Nguyễn Thị Tuyết Trinh .Ngày đăng: 25/05/2018 .Lượt xem: 471 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nhân lực - yếu tố đưa Quảng Nam bứt phá mạnh mẽ
Phóng sự " Quảng Nam phân luồng đào tạo và Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp"
Hội nghị triển khai công tác phân luồng đào tạo và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019
BỔ SUNG NHIỀU NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG
CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2018
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ CÔNG BỐ ỨNG DỤNG CHỌN NGHỀ - CHỌN TRƯỜNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình các môn học thuộc khối các môn học chung
Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – Miền núi Quảng Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019
Hội thảo "Đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp du lịch"
Các tin cũ hơn:
Hội nghị triển khai tuyển sinh năm 2018 -2019 và thực hiện gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO "SẮP XẾP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM"
HỘI THẢO “BÀN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM”
HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VII - NĂM 2017 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam lần thứ VII - năm 2017
V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động năm 2017, kế hoạch năm 2018.
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo “Bàn về Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam”
LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO SƠ CẤP MAY CÔNG NGHIỆP CHO CÁC HỌC VIÊN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY QUẢNG NAM
Thông báo danh mục các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp
Báo cáo thống kê định kỳ về Giáo dục nghề nghiệp
    
1   2  
    


 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 • Công văn của Tổng cục Dạy nghề
  về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019
 • Kế hoạch của Ban Bí thư
  thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 • Thông báo kết luận của Bộ chính trị
  về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
 • Thông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng