Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Chỉ thị của Bộ LĐ-TB&XH về đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành, lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Quán triệt Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 346/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với việc tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Ngành năm 2018 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020;

Ngày 06/4/2018, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-LĐTBXH  về việc đẩy mạnh Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành năm 2018 đến năm 2020, lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Bộ LĐ-TB&XH đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; xây dựng các chương trình tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; xây dựng đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn Ngành về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước.

2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", Phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; đồng thời, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư. Trước mắt, các địa phương, đơn vị tập trung phát động đợt thi đua ngắn hạn nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Ngành LĐ-TB&XH lần thứ V năm 2020.

Toàn Ngành LĐ-TB&XH thi đua với phương châm "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả" hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống an sinh xã hội linh hoạt, đa tầng, thống nhất và huy động người dân, cộng đồng, xã hội thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu cắt bỏ, đơn giản hóa tối thiểu 50% thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật; phát triển các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân...

     (Nguồn: Bộ LĐ-TB&XH; Người đăng: Phòng Tổ chức cán bộ)

Người đăng: Lê Viết Thắng .Ngày đăng: 03/05/2018 .Lượt xem: 1340 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quảng Nam- Nagasaki (Nhật Bản) kí kết hợp tác về nguồn nhân lực
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ
Các tin cũ hơn:
Kết quả tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và sắp xếp Khối thi đua, cử Trưởng, Phó Trưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2018
Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam • Quyết định UBND tỉnh
  Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 • Quyết định UBND tỉnh
  Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao