Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
"Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" là chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
Ngày 28/3/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1526/KH-UBND về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.
Với mục đích: tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người lao động trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, đảm bảo tính mạng của người lao động; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, triển khai Luật an toàn, vệ sinh lao động; thúc đẩy doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 được tổ chức từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018.
Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, UBNDE tỉnh chỉ đạo các địa phương, khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động như:
- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018;
- Phối hợp với cơ quan truyền thông xây dựng và phát các chuyên mục, chương trình thời sự cảnh báo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong đó tập trung đề tài an toàn trong một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như: khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, sử dụng nồi hơi, sử dụng thiết bị nâng, hàn cắt kim loại, làm việc trong không gian hạn chế, phòng chống sự cố cháy nổ tại khu dân cư, doanh nghiệp...
 Phát động các cuộc thi, chiến dịch truyền thông về việc thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ, thực thi Luật ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành hoặc chuyên ngành về ATVSLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đối với các doanh nghiệp, phải đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; lập biên bản đánh giá tình trạng an toàn của thiết bị, máy móc, nhà xưởng và rà soát việc chấp hành các quy định, chế độ bảo hộ lao động, quy trình, biện pháp làm việc ATVSLĐ trong đơn vị và tổ chức khắc phục các hạn chế, thiếu sót.
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện về kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho các nhóm đối tượng cần phải huấn luyện, người lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; quan trắc môi trường lao động; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện không đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động.
UBND tỉnh Quảng Nam Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu, phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ cấp tỉnh vào ngày 04/5/2018 tại Hội trường tầng 1 – Bưu điện tỉnh – Số 01 Trần Phú - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Toàn văn nội dung Kế hoạch số 1526/KH-UBND tải tại đây Ke hoach thang hanh dong an toan ve sinh lao dong 2018.pdf 
Người đăng: Lê Thị Minh Trang .Ngày đăng: 30/03/2018 .Lượt xem: 701 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lễ công bố việc gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO
Tín dụng đối với người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (Khóa 8 năm 2019)
'Sốt' đi Hàn Quốc làm lao động thời vụ
Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐ-TBXH và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc trong lĩnh vực lao động và việc làm
Hội nghị Truyền thông về việc làm
Công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng xử lý tội phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) Phải tìm được điểm cân bằng
Vì sao năng suất lao động Việt Nam chưa 'bằng chị, bằng em'?
Thông báo về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia năm 2019-2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - việc làm
Địa chỉ tiếp nhận thông tin, vấn đề an toàn, vệ sinh lao động
Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động
Cả nước có 215,3 nghìn người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp
Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
Khởi đầu mạnh mẽ cho công tác xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam năm 2018
Thực hiện tốt quy định của pháp luật lao động, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM; TƯ VẤN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ; TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ
VAY VỐN TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Báo cáo tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017; Đăng ký nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp năm 2018
    
1   2  
     • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội