Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Ban hành kế hoạch công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh năm 2018

UBND tnh Qung Nam va ban hành kế hoch công tác xut khu lao đng trên đa bàn tnh năm 2018 .

Mục đích nhằm tăng mạnh số lượng người đi xuất khẩu lao động, nhất là ở địa bàn nông thôn, miền núi để giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia xuất khẩu lao động, nhất là về trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu lao động.Tiếp tục đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở các thị trường có điều kiện làm việc tốt, thu nhập cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; lựa chọn một số địa phương đưa lao động đi làm việc theo thời vụ ở Hàn Quốc. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp, thông tin, tuyên truyền, vận động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người lao động, xây dựng và duy trì phong trào xuất khẩu lao động ở các địa phương.


Hội nghị triển khai công tác xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam 

Cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xác định xuất khẩu lao động là một giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này phải được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã. UBND cấp huyện có kế hoạch giao chỉ tiêu xuất khẩu lao động năm 2018 cho cấp xã, trên cơ sở đó, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, đề ra giải pháp, chỉ đạo để cấp xã hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Theo kế hoạch, chỉ tiêu xuất khẩu lao động năm 2018 phấn đấu năm 2018 đưa 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó đi thị trường Nhật Bản là 800 lao động, thị trường Hàn Quốc là 100 lao động, các thị trường khác là 100 lao động. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xuất khẩu lao động. Thực hiện đào tạo và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho người lao động để tạo nguồn cung lao động có chất lượng cho xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động phục vụ công tác quản lý, điều hành kế hoạch xuất khẩu lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác xuất khẩu lao động.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở, ngành liên quan xây dựng Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020, báo cáo UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thực hiện thí điểm, trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá để báo cáo HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Đề án xuất  khẩu lao động đến năm 2025; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam để chỉ đạo, đôn đốc, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn chính sách, pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp làm công tác lao động, việc làm; Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong hoạt động xuất khẩu lao động nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật…

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xuất khẩu lao động; giao chỉ tiêu xuất khẩu lao động phù hợp với tình hình thực tế của từng xã, phường, thị trấn; bố trí kinh phí, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kế hoạch; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xuất khẩu lao động; Chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam, các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động tại địa phương tham gia xuất khẩu lao động; Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, định kỳ tổ chức giao ban để sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác xuất khẩu lao động; Tổ chức tốt các giải pháp tuyên truyền, vận động để hanjc hế, giảm tỷ lệ người lao động của địa phương ở lại nước ngoài cư trú, làm việc bất hợp pháp khi hết hạn hợp đồng để tránh các nguy cơ rủi ro người lao động gặp phải khi cư trú và làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia xuất khẩu lao động./.

Thùy Dung

Nguồn tin: Theo www.quangnam.gov.vn
Người đăng: Võ Văn Lân .Ngày đăng: 26/03/2018 .Lượt xem: 199 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2018
Tuyển chọn Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018
Tuyển sinh, đào tạo nghề năm 2018: Gắn kết với thị trường lao động, việc làm
Đối thoại để chính sách an toàn lao động phù hợp với thực tiễn
Vấn đề lao động trong các FTA thế hệ mới
Sẽ có sàn giao dịch chung, tránh lừa đảo khi xuất khẩu lao động?
Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - việc làm
Thông tin về việc ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (Chương trình EPS)
Thông báo tuyển chọn ứng viên đăng ký tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1/2018
Các tin cũ hơn:
Lao động miệt vườn vươn ra “biển lớn"
Đề xuất mức xử phạt người nước ngoài làm việc “chui” tại Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận thông tin, vấn đề an toàn, vệ sinh lao động
Hợp tác đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách việc làm cho thanh niên
Đẩy mạnh khách du lịch có thể làm thêm ở Australia, New Zealand
Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động
Cả nước có 215,3 nghìn người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp
Sàn giao dịch việc làm huyện Bắc Trà My
Đi làm ở Nhật
    
1   2