Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Khởi đầu mạnh mẽ cho công tác xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam năm 2018
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác xuất khẩu lao động năm 2017, đầu năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, phối hợp thực hiện công tác xuất khẩu lao động.

Năm 2017 là một năm thành công với công tác xuất khẩu lao động cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng. Các thị trường xuất khẩu lao động chính của nước ta như: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… tiếp tục mở rộng thị trường và nâng cao số lượng tuyển dụng, ngành nghề tuyển dụng. Một số thị trường có nhu cầu tuyển dụng những nhóm ngành nghề mới mà ta có khả năng đáp ứng tốt và có nhu cầu đưa đi như điều dưỡng, hộ lý và lao động trong một số lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lao động có tay nghề, kỹ thuật cao… tạo ra nhiều cơ hội làm việc hơn nữa cho người lao động Việt Nam khi lựa chọn phương án đi làm việc ở nước ngoài. Đây là những tín hiệu tích cực trong việc giữ vững, phát triển thị trường truyền thống và mở rộng, phát triển thị trường lao động ngoài nước mới.

          Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã và đang từng bước chủ động tìm kiếm và phát triển thị trường lao động ngoài nước, đầu tư bài bản trong công tác tạo nguồn và đào tạo lao động về tay nghề và ngoại ngữ trước khi xuất cảnh, cũng như tác phong, kỷ luật lao động và ý thức chấp hành kỷ luật khi làm việc ở nước ngoài. Các doanh nghiệp cũng đã tập trung, chú trọng đầu tư nhiều hơn trong việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác xuất khẩu lao động.

          Trên đà thuận lợi chung, năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã đua được 794 lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại nước ngoài (trong đó thị trường Nhật Bản 643 (80,98%) , Hàn Quốc 61 (7,68%), Đài Loan 27 (3,4%), Isael 20 (2,52%), Malaisia 16 (2,02%), Ả rập xê út 12 (1,51%). Các địa phương có số lượng lao động đi nhiều là Thăng Bình 186 lao động (tỷ lệ 23,43%); Quế Sơn 133 lao động (tỷ lệ 16,75%), Đại Lộc 122 lao động (tỷ lệ 15,37%), Tiên Phước 67 lao động (tỷ lệ 8,44%), Phú Ninh 57, Núi Thành 55, Duy Xuyên 53, Điện Bàn 43...). Kết quả này đạt 132,3% kế hoạch đề ra của năm 2017 là đưa 600 lao động đi xuất khẩu lao động.

          Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác xuất khẩu lao động, đầu năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, phối hợp thực hiện công tác xuất khẩu lao động.

          Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam xây dựng Phóng sự “Xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam – Những gam màu sáng”. Phóng sự đã nhìn lại một năm tích cực triển khai các hoạt động nhằm đầy mạnh công tác xuất khẩu lao động của các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; nêu một số gương thanh niên lập nghiệp thành công sau khi tham gia xuất khẩu lao động; đồng thời, cũng chỉ ra một hướng đi tuy không mới nhưng hứa hẹn thành công cho những thanh niên quyết chí lập nghiệp.


(Hính ảnh: Phóng sự xuất khẩu lao động- Những gam màu sáng)

          Ngày 27/02/2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2018 và nhưng năm tiếp theo. Ông Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo các huyện; Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước. Tại cuộc họp, các thành viên dự họp đã trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh nhằm đầy mạnh công tác xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững như: Cơ chế hỗ trợ vay vốn, cơ chế đào tạo nghề, biện pháp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động... Các thành viên dự họp cũng thống nhất chỉ tiêu xuất khẩu lao động năm 2018 là đưa từ 800 đến 1.000 lao động đi xuất khẩu lao động tập trung ở 03 thị trường lớn là: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.


(Hính ảnh: Ông Lê Văn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp)

(Hình ảnh: Ông Trần Văn Thức - Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình tham gia ý kiến)

          Sau cuộc họp của UBND tỉnh, ngày 28/3/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác xuất khẩu lao động năm 2018. Hội nghị do Ông Huỳnh Tấn Triều – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam chủ trì, tham dự hội nghị có đại diện các phòng chuyên môn có liên quan, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở, đại diện Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác xuất khẩu lao động 18 huyện, thị xã, thành phố và đại diện của 10 doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hội nghị này là cơ hội gặp gỡ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác xuất khẩu lao động giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, giữa cơ quan quản lý nhà nước về công tác xuất khẩu lao động cấp trên với cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới, giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh trong công tác cho vay vốn xuất khẩu lao động... để tìm ra các biện pháp, hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác tư vấn, tuyển dụng lao động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động theo đúng quy định của pháp luật. Hội nghị cũng là cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp tiếp xúc với cơ quan quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động tại các địa phương là Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố trao đổi, bàn bạc cụ thể cách thức triển khai các hoạt động tư vấn, tuyển dụng người lao động đi xuất khẩu lao động tại địa phương.


(Hình ảnh: Hội nghị triển khai công tác xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam năm 2018)

(Hính ảnh: Ông Huỳnh Tấn Triều - Giám đốc Sở LĐ-TB&Xh tỉnh Quảng Nam
phát biểu khai mạc hội nghị)

          Vào các ngày 27/02/2018 và 01/3/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam – đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp triển khai công tác tư vấn, tuyển dụng lao động đi xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 02 điểm sàn giao dịch việc làm tại huyện Đại Lộc và huyện Nông Sơn. Đông đảo người lao động đã đến tham gia hoạt động sàn giao dịch việc làm đầu năm với mong muốn tìm kiếm được một công việc phù hợp, trong đó, có nhiều người lao động đến đăng ký đi xuất khẩu lao động. Đại diện một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động liên kết với Trung tâm Dịch vụ việc làm tham gia các điểm sàn giao dịch việc làm đã trực tiếp tư vấn cho người lao động.


(Hình ảnh: Người lao động tham gia Sàn giao dịch việc làm)

          Ngoài các hoạt động về công tác xuất khẩu lao động được UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động triển khai nhiều hoạt động xúc tiến việc làm đầu năm 2018 và đưa chỉ tiêu xuất khẩu lao động thành chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

          Sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành chức năng cùng với cam kết đẩy mạnh hoạt động tư vấn, tuyển dụng, đào tạo người lao động tỉnh Quảng Nam của các doanh nghiệp hứa hẹn một năm đầy sôi động và bội thu của công tác xuất khẩu lao động. Từ đây, sẽ có những lớp thanh niên được đào tạo nghề ở trong những môi trường hiện đại, ý thức kỷ luật lao động tốt, giỏi ngoại ngữ, có nguồn vốn tích lũy khá quay về lập nghiệp và làm giàu trên mảnh đất nơi mình sinh ra và lớp lên. Từ đây sẽ có những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được thành lập, điều hành bởi một lớp thanh niên có ý chí và tạo việc làm cho hàng trăm, hàng ngàn người lao động khác.

Người đăng: Lê Thị Minh Trang .Ngày đăng: 02/03/2018 .Lượt xem: 766 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì cuộc họp Ban Soạn thảo dự án xây dựng Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi)
Chính sách mới của Hàn Quốc áp dụng với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 01/2020
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Hình thành thị trường lao động lành mạnh, đồng bộ và hiện đại
Cần giải pháp hoàn thiện thị trường lao động đồng bộ và hiện đại
147.387 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2019
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA, KHÓA MÙA XUÂN 2020
báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Thực hiện tốt quy định của pháp luật lao động, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM; TƯ VẤN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ; TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ
VAY VỐN TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Báo cáo tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017; Đăng ký nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp năm 2018
Quảng Nam có hơn 739 nghìn lao động có việc làm trong độ tuổi
Tình hình tiền lương, thu nhập năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018 trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam • Quyết định UBND tỉnh
  Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
 • Quyết định UBND tỉnh
  Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam
  Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao