Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
Thực hiện tốt quy định của pháp luật lao động, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Ngày 31/01/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 141/LĐTBXH-LĐVL gửi Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện tốt quy định của pháp luật lao động, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Ngày 31/01/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 141/LĐTBXH-LĐVL gửi Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện tốt quy định của pháp luật lao động, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; theo nội dung Công văn trên, đề nghị Giám đốc doanh nghiệp thực hiện tốt những nội dung sau:
- Thực hiện tốt những quy định của pháp luật lao động, nhất là quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, tiền lương, tiền thưởng.
- Rà soát, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, đảm bảo quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; theo đó, tỉnh Quảng Nam năm 2018 có sự thay đổi địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, cụ thể: thành phố Tam Kỳ được điều chỉnh lên địa bàn vùng II, huyện Phú Ninh được điều chỉnh lên địa bàn vùng III. Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động; khi rà soát, điều chỉnh thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải thống nhất với tổ chức công đoàn cơ sở, thông báo công khai cho người lao động biết trước khi đưa vào áp dụng.
- Chấp hành tốt những quy định của Luật bảo hiểm xã hội, trong đó có những quy định có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, như: tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn.
- Không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 dẫn đến tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc.
- Phối hợp với tổ chức công đoàn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động được về quê ăn tết với gia đình.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt những nội dung nêu trên góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 

(Hình ảnh: Hội thảo xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và đối thoại chính sách trong doanh nghiệp năm 2017)
Tải nội dung Công văn số 141/LĐTBXH-LĐVL gửi Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện tốt quy định của pháp luật lao động, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tại đây Công văn số 141.LĐTBXH_LĐVL.doc

Người đăng: Lê Thị Minh Trang .Ngày đăng: 01/02/2018 .Lượt xem: 625 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lễ công bố việc gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO
Tín dụng đối với người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (Khóa 8 năm 2019)
'Sốt' đi Hàn Quốc làm lao động thời vụ
Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐ-TBXH và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc trong lĩnh vực lao động và việc làm
Hội nghị Truyền thông về việc làm
Công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng xử lý tội phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) Phải tìm được điểm cân bằng
Vì sao năng suất lao động Việt Nam chưa 'bằng chị, bằng em'?
Thông báo về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia năm 2019-2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM; TƯ VẤN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ; TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ
VAY VỐN TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Báo cáo tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017; Đăng ký nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp năm 2018
Quảng Nam có hơn 739 nghìn lao động có việc làm trong độ tuổi
Tình hình tiền lương, thu nhập năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018 trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội