Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM; TƯ VẤN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ; TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ
Cơ hội được tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, việc làm; tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề;tư vấn giới thiệu việc làm giành cho hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ để được đào tạo nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm hoăc tự tạo việc làm đảm bảo cuộc sống, sẵn sàng làm nhiệm vụ quân sự khi có lệnh.
Ngày 15/01/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 104/KH-LN về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động, việc làm; tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề; tư vấn giới thiệu việc làm năm 2018.
Theo kế hoạch này, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm theo hình thức lớp tập trung khi bộ đội xuất ngũ và tư vấn cho cá nhân hoặc theo nhóm khi bộ đội xuất ngũ có yêu cầu. Công tác tổ chức thực hiện được phân công rõ cho các đơn vị như sau:
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm: nắm chắc thời gian bộ đội xuất ngũ về địa phương; lập danh sách bộ đội xuất ngũ tham gia tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ việc làm và thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trước ít nhất 05 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức lớp tuyên truyền, tư vấn và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm: chuẩn bị nội dung tuyên truyền, tư vấn, phân công báo cáo viên thực hiện; liên hệ mời các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tham gia.
Đồng thời, trên cơ sở kế hoạch này, Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ trên địa bàn. 
(Nguồn ảnh: Công ty cổ phần XNK chuyên gia, lao động và kỹ thuật IMS - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh)
Người đăng: Lê Thị Minh Trang .Ngày đăng: 18/01/2018 .Lượt xem: 760 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Lễ công bố việc gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO
Tín dụng đối với người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản (Khóa 8 năm 2019)
'Sốt' đi Hàn Quốc làm lao động thời vụ
Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ LĐ-TBXH và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc trong lĩnh vực lao động và việc làm
Hội nghị Truyền thông về việc làm
Công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng xử lý tội phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) Phải tìm được điểm cân bằng
Vì sao năng suất lao động Việt Nam chưa 'bằng chị, bằng em'?
Thông báo về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia năm 2019-2020
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
VAY VỐN TỪ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Báo cáo tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017; Đăng ký nhu cầu hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp năm 2018
Quảng Nam có hơn 739 nghìn lao động có việc làm trong độ tuổi
Tình hình tiền lương, thu nhập năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018 trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam • Nghị định của Chính phủ
  Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông
  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Thông tư Bộ khoa học và Công nghệ
  ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
 • Nghị định của Chính phủ
  Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Thông tư Bộ Nội vụ
  Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội